Nieuws

Nieuwe tool geeft datacenterbeheerders inzicht in totale impact op milieu

Nieuwe tool geeft datacenterbeheerders inzicht in totale impact op milieu

De Europese Energierichtlijn 2023/1791 verplicht datacenters om klimaat gerelateerde informatie als stroom- en watergebruik publiekelijk beschikbaar te stellen. Om dat te kunnen doen, is inzicht in de volledige impact op het milieu onmisbaar. De Lifecycle CO2e TradeOff-tool van Schneider Electric helpt datacenters bij het inschatten van alle uitstoot in de hele waardeketen, inclusief indirecte emissie.

Deze nieuwe tool, ontwikkeld door het Schneider Electric Energy Management Research Center maakt het voor het eerst mogelijk voor datacenters om hun totale CO2-voetafdruk te kunnen inschatten. Het gaat daarbij om zowel de directe uitstoot (scope 1), indirecte emissies van aangekochte energie (scope 2) als indirecte emissies in de waardeketen (scope 3). De scope 3 emissies vormen de grootste bron van broeikasgasemissies en zijn het lastigste in kaart te brengen. “Het ontwikkelen van een klimaatstrategie die deze grootste bron van CO2-uitstoot in de waardeketen identificeert en aanpakt, wordt een prioriteit voor de datacenterbranche”, stelt Loek Wilden, Data Center Lifecycle Consultant bij Schneider Electric.

Inzicht in de volledige voetafdruk

De basis voor het opstellen van een haalbaar CO2-reductieplan is het definiëren en implementeren van een kader voor de uitstoot van broeikasgassen. Daaronder vallen ook het berekenen van de CO2-emissie en het vaststellen van doelen. Bedrijfsdata en emissiebronnen moeten systematisch worden beoordeeld, aangezien het opwekken van elektriciteit, uitstoot van broeikasgassen en waterverbruik de CO2- en watervoetafdruk van datacenters bepalen. De scope 3-rapportage verplicht organisaties om daarin ook de voetafdruk van hun leveranciers mee te nemen. “We delen onze nieuwste inzichten in een whitepaper en vrij toegankelijke Lifecycle CO2-calculator om datacentermanagers meer inzicht te geven in hun voetafdruk”, zegt Wilden. “Proactieve datacenterbeheerders begrijpen dat ze in de toekomst verantwoordelijk worden gehouden voor het behalen van netto-nul klimaatdoelstellingen om te voldoen aan de verwachtingen van klanten, investeerders, werknemers, zakenpartners en andere partijen in hun supply chain.”

Tool voor kwantificering van emissies en reductiestrategieën

Het whitepaper van Schneider Electric bevat naast de calculator voor de kwantificering van details die scope 3 in een datacenter bepalen, ook voorgestelde acties voor verbeteringen en adviezen over gestandaardiseerde meetmethoden. Organisaties die hun CO2-voetafdruk, inclusief scope 1-, 2- en 3-emissies, willen inschatten, kunnen de LifeCycle CO2e TradeOff-tool daarvoor gebruiken.

Gerelateerd

Meest gelezen

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

En blijf op de hoogte over het laatste datacenter nieuws!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste datacenter nieuws