Onderwijs & Werkgelegenheid

Er is een grote kans op werk in de datacenter branche. In en om datacenters in Nederland werken momenteel ongeveer 13.000 mensen. Door de toenemende digitalisering blijft ook de werkgelegenheid bij datacenters de komende jaren groeien. Vanwege de 24×7 operatie en het toenemende dataverkeer is het noodzakelijk dat datacenters toegang hebben tot gekwalificeerd personeel, om zo onze digitale economie en welvaart te waarborgen.

Snelle Links

In alle technische sectoren is het een enorme uitdaging voldoende technisch personeel te vinden, zo ook in de datacenter sector. In de afgelopen jaren heeft de DDA in samenwerking met MBO-instellingen en Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) twee datacenter keuzedelen (IT Technician en Datacenter Facility Engineering) ontwikkeld om studenten de kans te geven om voorbereid aan de slag te gaan in een datacenter. Daarnaast verstrekt de DDA het officieel erkende branchecertificaat.  

Daarnaast werken wij op Europees niveau samen met onderwijsinstellingen om een Europese standaard op te zetten voor datacenter curricula. Deze initiatieven worden ondersteund door de branche en onze deelnemers door middel van kennisuitwisseling, rondleidingen, gastcolleges en het verstrekken van stageplekken.

Samen met partners uit onderwijs en industrie zetten wij ons elke dag in om digitaal en technisch talent te begeleiden in een leven lang ontwikkelen in datacenters. Zo kan onze digitale economie stevig doorgroeien en behouden we onze positie als Digital Gateway to Europe.

DDA activiteiten:

  • Opzetten en ontwikkelen van mbo-opleidingen voor datacenters (nationaal & internationaal)
  • Waarborgen van het branchecertificaat
  • Faciliteren van datacenter bezoeken en stages voor scholen en studenten
  • Bevorderen van diversiteit en inclusiviteit in de sector
  • Voorlichten en enthousiasmeren van jong talent

Onze posities

De arbeidsmarkt ontwikkelt zich razendsnel, terwijl het opzetten of vernieuwen van curricula juist een zeer traag proces is. Om sneller in te kunnen spelen op veranderende behoeften van de markt, zal de overheid het onderwijs verder moeten flexibiliseren, zodat onderwijsinstellingen bestaande curricula makkelijker kunnen vernieuwen. Daarmee leiden we jongeren ook op voor de nieuwe beroepen van morgen. Zo kunnen we op lange termijn blijven voldoen aan de vraag op de arbeidsmarkt. 

Er is een enorme kloof ontstaan tussen de vraag naar technische arbeidskrachten het aanbod van gekwalificeerde krachten. Om de aansluiting op de arbeidsmarkt te verbeteren, moet vol worden ingezet op een hybride manier van opleiden, waarbij de sector actief is betrokken bij het (regionale) onderwijs en ondersteuning biedt door mee te denken over de curricula, door stages en leerwerkplekken aan te bieden en door het geven van gastcolleges. Om deze nieuwe manier van opleiden te laten slagen, is ondersteuning van de overheid essentieel.

Werken voor datacenters betekent een gegarandeerd carrièrepad vol groei en mogelijkheden. Met het toenemende belang van het internet groeit de datacenter stevig door, en daarmee ook de vraag naar (technisch) talent. Momenteel vissen alle bedrijven in dezelfde, schaarse vijver van gekwalificeerde krachten. We moeten ons daarom actief inzetten om andere doelgroepen aan te spreken voor een beroep in de digitale sector. Zo ligt er bijvoorbeeld een enorm potentieel in het enthousiasmeren van jonge meisjes en vrouwen en daarnaast in het opleiden van kansarme jongeren.

Veel bedrijven uit de digitale sector lossen de huidige personeelstekorten op door opgeleid personeel uit het buitenland te rekruteren. Om hen hierin te ondersteunen is het van belang om de regelgeving rondom het vrije arbeidsverkeer binnen de Europese Unie zoveel mogelijk te versoepelen. Daarnaast dienen we ons blijvend te positioneren als digitale mainport naar Europa, zodat het aantrekkelijk wordt voor digitaal en technisch talent om hier aan de slag te gaan.

Meer over dit thema

Contactpersoon

2023.11.29_DDA_Portraits10625

Pim Kokke

Beleidsmedewerker Onderwijs & Werkgelegenheid

E: pim@dutchdatacenters.nl
T: +31 6 39 12 56 11

LinkedIn

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

En blijf op de hoogte over het laatste datacenter nieuws!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste datacenter nieuws