Nieuws

Reactie datacenter sector op besluit BZK over hyperscale datacenters

Reactie datacenter sector op besluit BZK over hyperscale datacenters

Het is goed dat de Nederlandse overheid onderschrijft dat er een integrale visie moet komen ten aanzien van de ruimtelijke keuzes voor de vestiging van datacenters. Zonder datacenters is verdergaande digitalisering onmogelijk. We vertrouwen erop dat we als sector snel aan tafel komen om onze kennis en ervaringen te delen en mee te denken over beleid. We begrijpen dat de overheid tijd wil nemen om vorm te geven aan beleid maar moeten wel waken voor de impact die dit besluit heeft op het digitale investeringsklimaat van Nederland. Daarin is veel te verliezen en is snelheid vereist.

 

Digitalisering is onmogelijk zonder datacenters

Groei van digitalisering vergt een robuuste digitale infrastructuur waar regionale, private, nationale, internationale en hyperscale datacenters een belangrijk onderdeel in vormen. Net als zeekabels, snelle internetverbindingen en internetknooppunten. Inmiddels is het grootste gedeelte van het BNP afhankelijk van digitale diensten. De Nederlandse overheid is op dit moment de grootste bouwer van datacenters in aantallen en verhuist zelf steeds meer diensten naar de Cloud, vanwege de voordelen in veiligheid, onderhoud en energiegebruik. Hoe meer IT-diensten worden gecentraliseerd in grotere datacenters, hoe efficiënter het energiegebruik ingericht kan worden. Het Internationaal Agentschap voor Energie (IEA) geeft juist ook het belang deze centralisatie aan voor de energietransitie.

Samenwerken essentieel om tot een Nationale Datacenter Strategie te komen

De sector pleit sinds 2017 voor een Nationale Datacenter Strategie. Dit is toen samen met het Ministerie van BZK uitgewerkt in de Ruimtelijk Economische Ontwikkel Strategie (REOS). Dit was de basis voor de input in de Nederlandse Omgevingsvisie (NOVI) die in 2020 door de Kamer werd aangenomen. Een duidelijke strategie is essentieel met de Nederlandse ambities om internationaal knooppunt te blijven en een digitaal koploper, beiden opgenomen in het kabinetsakkoord. De provincie heeft onlangs samen met de sector een voortouw hierin genomen door het publiceren van een provinciale datacenterstrategie wat een goede basis kan zijn voor nationaal beleid. Graag gaan wij dan ook in op de wens van de Minister om met betrokkenen in overleg te treden over dit beleid.

Risico Nederlandse investeringsklimaat

Soevereiniteit is een groot goed, ook op het gebied van datastromen en digitale verbindingen. Als een van Europa’s belangrijkste datahubs telt Nederland mee in de digitale wereld. Met haar sterk ontwikkelde en diverse datacenterindustrie, heeft Nederland een factor van belang in handen en steeds belangrijker wordend naar de toekomst. Onze datacentersector, met bijbehorende digitale diensten en data op eigen bodem, zorgt voor een grotere onafhankelijkheid. Het is daarom goed dat het kabinet dit onderschrijft en dit knooppunt wil versterken. Het besluit van vandaag brengt wel met zich mee dat het Nederlandse vestigingsbeleid steeds meer onder druk komt. Een overheid dient voorspelbaar en betrouwbaar te zijn bij het aantrekken van investeringen en in het vergunningenbeleid. Dit treft namelijk ook een groot ecosysteem rond datacenters, bouwbedrijven en vele IT bedrijven. Hiervoor zal de overheid moeten waken.

Gerelateerd

Meest gelezen

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

En blijf op de hoogte over het laatste datacenter nieuws!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste datacenter nieuws