Nieuws

Noodkreet bedrijven en kennisorganisaties: sloop van innovatieklimaat dreigt

Noodkreet bedrijven en kennisorganisaties: sloop van innovatieklimaat dreigt

Het innovatie- en ondernemersklimaat staat onder druk in Nederland. Dit stelt een grote groep van bedrijven en kennisorganisaties, waaronder de Dutch Data Center Association (DDA). Zij uiten hun zorgen over de innovatiekracht en het verdienvermogen van Nederland in een brandbrief. De overheid moet zich opstellen als een betrouwbare partner. ‘Voor innovatie heb je zekerheid nodig, en de Tweede Kamer dreigt beslissingen te nemen die het vertrouwen van het bedrijfsleven in de overheid gaat aantasten’, zegt directeur Lotte de Bruijn van NLdigital.

In de brandbrief, op initiatief van brancheorganisatie van de digitale sector NLdigital en ondernemersorganisatie van de technologische industrie FME, benadrukken zij en 29 ondertekenaars dat de overheid zich onvoldoende beseft dat op korte termijn actie nodig is. Theo Henrar, voorzitter van FME, onderstreept het belang van voorspelbaarheid: “De Tweede Kamer is bezig met kortetermijnpolitiek, ze zijn het innovatieklimaat van Nederland verder aan het slopen. Kijk naar de schrijnende voorbeelden; er wordt gegraaid ui het Nationaal Groeifonds en de 30%-regeling is versoberd. Wat de Kamer zich moet realiseren is dat er behoefte is aan stabiliteit en continuïteit voor het bedrijfsleven.” Stijn Grove, Managing Director van de DDA ondertekend dit: “De overheid geeft aan de digitale koploperspositie te willen behouden, om dit mogelijk te maken zijn investeringen in de digitale infrastructuur en datacentersector hard nodig. Datacenter projecten zijn tijd- en kapitaalintensief en zekerheid in beleid is essentieel voor Nederlandse investeringsklimaat.”

Nationaal Groeifonds

Aanleiding voor de brief is de onduidelijkheid die heerst over de doorgang van het Nationaal Groeifonds. In een recent debat van de Tweede Kamer heeft minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat – onder druk van de formerende partijen – toegezegd de vierde ronde van het Groeifonds enkele maanden uit te stellen. Met het Nationaal Groeifonds investeert het kabinet in projecten die bijdragen aan onder andere de digitalisering van de economie en de ontwikkeling van innovatieve technologie voor in de gezondheidszorg, het onderwijs en de energietransitie. Diverse bedrijven, kennisinstellingen en andere organisaties waren al aan het werk aan voorstellen. Zij staan klaar om met hun innovaties het verdienvermogen van Nederland te versterken, maar verkeren nu in grote onzekerheid.

Blijvende investeringen nodig

Lotte de Bruijn: ‘De afgelopen jaren zijn er veel stappen gezet om van Nederland een koploper te maken op het gebied van innovatie. Dit is van wezenlijk belang voor verschillende onderwerpen, zoals zorg en veiligheid. Als we de geldkraan van het Nationaal Groeifonds nu dichtdraaien, dan zijn veel inspanningen voor niets geweest.’ Ook heeft het gevolgen voor strategische afhankelijkheden van Nederland. “Je kunt niet klagen over dat wij steeds afhankelijker worden van het buitenland, onder andere op digitaal vlak, als we zelf de investeringen in kennis en innovatie inperken.”

Theo Henrar voegt daaraan toe: “Om in de toekomst onze zorg en politie te kunnen blijven betalen, moeten we blijven investeren in innovatie. Innovaties van ondernemers zijn nodig om maatschappelijke problemen op te lossen. De overheid geeft aan dit in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven te willen doen. Deze samenwerking wordt echter onder druk gezet door onduidelijk en onvoorspelbaar gedrag van diezelfde overheid. Snel duidelijkheid over het Groeifonds verminderd het afnemende vertrouwen van ondernemers in de overheid.”

De brief kan rekenen op brede steun. De brede coalitie bestaat uit:

 • NLdigital
 • FME
 • VNO-NCW
 • Federatie van technische universiteiten 4TU
 • Topsector ICT
 • Holland High Tech
 • Future Network Services
 • Maritiem Masterplan
 • Quantum Delta NL
 • TNO
 • MARIN
 • Materials innovation institute
 • Brainport Development
 • NXP
 • KPN
 • Thales
 • Nokia
 • Odido
 • VodafoneZiggo
 • GKN/Fokker
 • Ericsson
 • Airbus
 • Nederland Maritiem Land
 • Cyberveilig Nederland
 • Netherlands Aerospace Group
 • Netherlands Maritime Technology
 • Dutch Data Center Association
 • Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders
 • Dutch Cloud Community
 • CIO Platform
 • Opleidingsfonds Arbeidsmarkt ICT

Gerelateerd

Meest gelezen

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

En blijf op de hoogte over het laatste datacenter nieuws!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste datacenter nieuws