Nieuws

EZK benadrukt belangrijke rol digitale infrastructuur voor brede welvaart

EZK benadrukt belangrijke rol digitale infrastructuur voor brede welvaart

Datacenters, die met hun servers zorgen voor de opslag en verwerking van data, vormen een cruciaal onderdeel van de digitale infrastructuur. Dit staat onder andere in een nieuw rapport van het ministerie van Economische Zaken & Klimaat (EZK) over de belangrijke positie van de digitale infrastructuur. Het ministerie benadrukt met het rapport dat Nederland meer moet investeren in de digitale infrastructuur om te blijven verbeteren en verder te verduurzamen.

De Nederlandse digitale infrastructuur wordt vaak gezien als een vanzelfsprekendheid in het dagelijks leven. Mede door de sterke positie die Nederland heeft opgebouwd, wordt er niet altijd stilgestaan bij het maatschappelijke belang van de digitale infrastructuur. Daarom heeft het ministerie van Economische Zaken & Klimaat (EZK) het rapport De Staat van de Digitale Infrastructuur’ uitgebracht.

Grote mate van energie-efficiëntie 

Het ministerie heeft onderzoeksbureau Ecorys gevraagd om voor het rapport de economische en bredere maatschappelijke waarde van de digitale infrastructuur te onderzoeken. Zo is er onderzoek gedaan naar de economische impact, werkgelegenheid, ruimtelijke en energie-footprint. De sector draagt met 24,2 miljard euro, 2% van het totaal, fors bij aan de economie. Samen met toeleveranciers zijn ze ook goed voor zo’n 200.000 banen. De bijdrage van de sector aan de digitalisering van andere bedrijfstakken en organisaties is nog veel groter.

Tegelijkertijd geeft EZK in het rapport aan dat de digitale infrastructuur een relatief beperkte footprint heeft. De digitale infrastructuur is namelijk verantwoordelijk voor 0,02% van het oppervlakte en 0,65% van het totale energiegebruik in Nederland. Daarnaast onderstreept het ministerie dat de sector een grote mate van energie-efficiëntie kent. In het rapport wordt aangegeven dat de digitale infrastructuur vergeleken met andere sectoren, zoals de chemische- en basismetaalindustrie, zeer weinig energie verbruikt voor het realiseren van een euro aan toegevoegde waarde voor het Nederlands bruto binnenlands product (bbp). 

Digitale infrastructuur van belang voor brede welvaart

Een ander aspect dat wordt benoemd in het rapport, is de economische bijdrage die de digitale infrastructuur voor Nederland vertegenwoordigt. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen de directe en indirecte toegevoegde waarde. De directe economische bijdrage is de optelsom van de toegevoegde waarde van bijna vierduizend die actief zijn in de Nederlandse digitale infrastructuur, zoals telecombedrijven, internetknooppunten, datacenters en cloud aanbieders. 

Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken & Klimaat): “We staan in het mkb, in de industriële productie en thuis als consument nog maar aan het begin van ongekende digitale ontwikkelingen. Slimme autonome apparaten en machines, kunstmatige intelligentie, betere toegang tot en gebruik van data en quantum internet. Het zijn zomaar enkele voorbeelden die straks een meer dan excellente infrastructuur vereisen.”

Datacenters cruciaal voor digitale transitie

Dat datacenters in het rapport van EZK worden aangemerkt als een cruciaal onderdeel van de digitale infrastructuur, wordt door de Dutch Data Center Association (DDA), de brancheorganisatie voor datacenters in Nederland, goed ontvangen. “Al lange tijd wijzen we op het belang van datacenters voor het bevorderen van de digitale en duurzame ontwikkeling in Nederland. Dit rapport versterkt en erkent dit door te bevestigen dat de datacentersector, met zijn centrale dataopslag, energiezuinig functioneert, laat Stijn Grove, Managing Director van de DDA, weten. “Gezien de toenemende vraag naar data, mede door de opkomst van AI, is het van cruciaal belang dat we samenwerken om de vooraanstaande positie van Nederland en haar toekomstige welvaart te waarborgen.”

In gesprek met iBestuur Magazine liet Jos de Groot, directeur Digitale Economie binnen het ministerie van Economische Zaken & Klimaat, als reactie op het rapport eerder weten dat “het grote maatschappelijke belang van de digitale infrastructuur goed op het netvlies moet staan bij politici en bestuurders.” Het mag volgens de Groot niet zo zijn dat bij een discussie over de schaarste op het elektriciteitsnetwerk of aan ruimte, de digitale infrastructuur helemaal achteraan in de rij staat.

Het rapport benadrukt als laatste dat voor de ontwikkeling van de digitale infrastructuur het belangrijk is dat er helder wordt gecommuniceerd over de voorwaarden op nationaal, provinciaal en gemeentelijk niveau over de realisatie van nieuwe datacenters.

Klik hier om het volledige rapport ‘De Staat van de Digitale Infrastructuur’ te lezen.

Gerelateerd

Meest gelezen

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

En blijf op de hoogte over het laatste datacenter nieuws!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste datacenter nieuws