Nieuws

Europese cloud- en datacenter industrie bereikt belangrijke mijlpaal inzake Climate Neutral Data Center Pact

Europese cloud- en datacenter industrie bereikt belangrijke mijlpaal inzake Climate Neutral Data Center Pact

De concrete implementatie van het Climate Neutral Data Center Pact, gelanceerd in januari 2021, is in een stroomversnelling terecht gekomen: een eerste beleidsdocument ligt nu ter beoordeling bij de Europese Commissie

 

Brussel, 22 juni 2021 – De ondertekenaars van het Climate Neutral Data Center Pact hebben gisteren een belangrijke ontmoeting gehad met de Europese Commissie. Het zelfregulerende initiatief, dat is gelanceerd om aan te sluiten bij de EU’s ambitie om als cloud- en datacenter industrie klimaatneutraal te zijn in 2030, is daarmee in een nieuwe, concrete fase aangekomen.

 

Industrie en EU stellen duurzaamheidsrichtlijnen op

In de ontmoeting met de Europese Commissie werd het eerste beleidsdocument gepresenteerd en ter beoordeling voorgelegd. In deze beleidsnota, ontwikkeld op verzoek van de Europese Commissie, zijn de belangrijkste regelgevings- en beleidsaanbevelingen uiteengezet. Het document bevat een uitgebreide reeks van 19 aanbevelingen met betrekking tot de reglementering van openbare aanbestedingen, de inkoop en ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen, en de ontwikkeling van recycling, circulair water- en energiebeheer in de ICT-sector.

 

Met het Pact zet de sector samen met de Europese Commissie de lijnen uit waarlangs de duurzaamheidsambitie om in 2030 een klimaatneutrale cloud- en datacenter industrie in Europa te hebben, bereikt kan worden. Een essentieel onderdeel van de transformatie naar klimaatneutraliteit, een doel dat de Europese Unie in haar totaliteit in 2050 wil bereiken.

 

Stijn Grove, Directeur van de Dutch Data Center Association en Board Member van het Pact: “Duurzaamheid is de sleutel tot duurzame groei. Het Pact is dé manier om op transparante wijze de wereld te laten zien dat we als datacenter sector – en digitaal fundament – onze verantwoordelijkheid nemen om in 2030 klimaatneutraal te zijn.”

 

19 nieuwe partijen sluiten zich aan

Ondertussen groeit de groep met ondertekenaars van het Pact gestaag. In de afgelopen maanden hebben zestien nieuwe datacenter operators zich aangesloten (Advanced Mediomatrix, Ark Data Centers, Basefarm, Blix Solutions, Bulk, Datacenter One, Eco Data Center, EBRC, EMC HostCo, EWL, IBM, Intel, Kao Data, Noris, ScaleUp, Switch Datacenters T-Systems), evenals drie branche organisaties (Bitkom, Data Center United, FCDF).

Michael Winterson, voorzitter van de European Data Center Association, is blij met de komst van deze nieuwe partijen. “Hun steun is een mooie tweede mijlpaal, naast het presenteren van de beleidsnota. Beide ontwikkelingen gaan helpen om onze doelen en bijbehorende toezeggingen te bereiken, om uiteindelijk als Europa een wereldleider te zijn op het gebied van de groene en digitale economie.”

 

Meetbare doelstellingen

De nieuwe ondertekenaars voegen zich bij de 34 bedrijven en 20 organisaties uit heel Europa die zich met elkaar inzetten om aan ambitieuze duurzaamheidscriteria te voldoen. De huidige ondertekenaars van het Pact representeren 90% van de industrie in Europa en praktisch alle grote spelers zijn vertegenwoordigd.

 

De ondertekenaars van het Climate Neutral Data Center Pact zijn met elkaar overeengekomen om meetbare doelstellingen voor energie-efficiëntie te implementeren, 100% koolstofvrije energie in te kopen, prioriteit te geven aan waterbesparing, servers te hergebruiken en te repareren en manieren te zoeken om restwarmte te hergebruiken. De aanbevelingen in deze eerste beleidsnota benadrukken hoe het regelgevende en politieke kader voor de digitale industrie in Europa moet worden aangepast om de verwezenlijking van deze doelstellingen te vergemakkelijken.

 

 

————-
Over het Climate Neutral Data Center Pact

Het ‘Climate Neutral Data Centre Pact’ is een zelfreguleringsinitiatief dat in samenwerking met de Europese Commissie wordt ontwikkeld. Het ondersteunt zowel de Europese Green Deal, die tot doel heeft Europa tegen 2050 tot het eerste klimaatneutrale continent ter wereld te maken, als de Europese Datastrategie om Europese datacenters tegen 2030 klimaatneutraal te maken.

 

Ambitieuze doelstellingen

Het zelfreguleringsinitiatief stelt ambitieuze doelstellingen vast die de essentiële overgang naar een Europese, groenere economie zullen vergemakkelijken. Het verbindt de ondertekenaars ertoe ervoor te zorgen dat hun datacenters klimaatneutraal zijn door ambitieuze meetbare doelstellingen voor 2025 en 2030 vast te stellen op de volgende gebieden:

 

 • Bewijs van energie-efficiëntie met meetbare doelstellingen
 • Inkoop van 100% koolstofvrije energie
 • Prioriteit geven aan waterbesparing
 • Recycling en reparatie van servers
 • Zoek naar manieren om warmte te hergebruiken

 

De Europese Commissie zal twee keer per jaar toezicht houden op de vooruitgang die wordt geboekt bij het realiseren van klimaatneutrale datacenters.

 

Voor meer informatie over het nieuwe ‘Climate Neutral Data Centre Pact’ kunt u terecht op de website www.climateneutraldatacentre.net

 

Nieuwe ondertekenaars – Cloud providers en datacenter operators

 

 • Advanced Mediomatrix
 • Ark Data Centres
 • Basefarm
 • Blix Solutions
 • Bulk
 • Datacenter One
 • EBRC
 • Eco Data Center
 • EMC HostCo
 • EWL
 • IBM
 • Intel
 • Kao Data
 • Noris
 • ScaleUp
 • Switch Datacenters
 • T-Systems

 

Branche organisaties

 • Bitkom
 • Data Center United
 • FDCF

 

Foto: ITB2 Datacenters, gemaakt door Kas van Vliet

 

Gerelateerd

Meest gelezen

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

En blijf op de hoogte over het laatste datacenter nieuws!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste datacenter nieuws