Nieuws

United States of Data Privacy

United States of Data Privacy

Onderhandelaars van de Europese Unie en de Verenigde Staten hebben een overeenkomst bereikt over een nieuw verdrag ter vervanging van het in oktober verworpen Safe Harbour. Als directeur van de Dutch Datacenter Association ben ik tevreden met dit akkoord. Een goed geborgde uitwisseling van data tussen de EU en de VS is van groot belang voor onze samenleving en onze economie.

Het verwerpen van Safe Harbour was vanuit juridisch oogpunt misschien gegrond, maar vanuit het perspectief van de Nederlandse en Europese economie was het een vervelende zaak. Natuurlijk kan het niet zo zijn dat Amerikaanse inlichtingendiensten naar hartelust de data-stromen tussen de EU en de VS aftappen en daarbij privé-gegevens van miljoenen Europeanen kunnen inzien. Maar tegelijkertijd is het belangrijk dat we ons realiseren, dat er enorme economische en maatschappelijke belangen hangen aan de uitwisseling van data tussen beide continenten. Het viel dan ook te verwachten dat er een akkoord gesloten zou worden, simpelweg omdat we het ons niet kunnen veroorloven dat de datastromen verstoord of stilgelegd worden.

Als we de nieuwe maatregelen op een rijtje zetten, zien we dat de angel nu uit de kwestie is gehaald:

  • De VS beloven dat zij geen massa-surveillance zullen toepassen op data van Europese burgers
  • Er zal een Amerikaanse ombudsman ingesteld worden waar Europeanen terecht kunnen met klachten over onterechte toegang tot hun gegevens
  • Privacywaakhonden van EU-landen kunnen klachten indienen bij verschillende Amerikaanse overheidsinstanties
  • Er zullen stenge verplichtingen gaan gelden voor Amerikaanse bedrijven en zij kunnen deadlines opgelegd krijgen als zij de richtlijnen niet of niet goed naleven

Onmiddellijk nadat Privacy Shield bekend werd gemaakt, waren er al geluiden dat ook dit verdrag niet voldoende de privacy zal beschermen, onder andere van Europarlementariërs en activisten. Die laatste groep zal weer gaan procederen als het verdrag in werking treedt.

Het is in dit verband goed om stil te staan bij wat er gebeurt als we geen verdrag zouden hebben die de data-stromen tussen de EU en de VS regelt.
De EU is niet erg populair, maar één ding waarmee men in Brussel echt (in positieve zin) een verschil maakt is de gelijkschakeling van allerlei wet- en regelgeving.
Dit geldt ook voor Privacy Shield: door in de hele EU dezelfde richtlijnen te hebben voor data-overdracht, kan elk EU-lid op eigen kracht concurreren zonder dat er allerlei uitzonderingsposities of handelsbarrières opgeworpen worden. Voor Nederland betekent dit dat we aantrekkelijk blijven als Digital Gateway to Europe.

De single economy die de EU voor ogen heeft, zal steeds meer een digital economy zijn. Het is dan ook heel belangrijk dat er akkoorden zoals Privacy Shield gesloten worden: onze toekomstige welvaart hangt er vanaf.

Stijn Grove, Directeur Dutch Datacenter Association

Gerelateerd

Meest gelezen

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

En blijf op de hoogte over het laatste datacenter nieuws!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste datacenter nieuws