Nieuws

Eerste reactie Datacentersector op Regeerakkoord: Bereidheid tot Constructieve Samenwerking

Eerste reactie Datacentersector op Regeerakkoord: Bereidheid tot Constructieve Samenwerking

De datacentersector verwelkomt het nieuwe regeerakkoord met optimisme en ziet positieve elementen die de digitalisering en innovatie in Nederland zullen bevorderen. Het is goed te zien dat het regeerakkoord prioriteit geeft aan het versterken van de digitale infrastructuur en het verbeteren van het ondernemersklimaat. De nadruk op innovatie, beschikbaarheid van talent en de versterking van de kenniseconomie zijn essentiële stappen om Nederland in de top 5 van concurrerende landen te houden.

Hoewel details nog ontbreken, biedt dit akkoord mogelijkheden. Het terugdringen van regeldruk en de inzet om bedrijven te ondersteunen bij de energietransitie sluiten goed aan bij onze doelen om duurzame en efficiënte datacenteroplossingen te leveren. De sector is dan ook bereid om constructief samen te werken met de overheid om de energietransitie te bevorderen, en om te zorgen dat de digitale infrastructuur – een belangrijke basis van ons toekomstig verdienvermogen – blijft voldoen aan de hoogste standaarden.

Ruggengraat van de Nederlandse samenleving en economie

De digitale infrastructuur is zowel de ruggengraat als het zenuwcentrum van de Nederlandse samenleving en economie. Datacenters zijn binnen deze infrastructuur een cruciale schakel omdat een veilige en betrouwbare opslag van gegevens een essentiële randvoorwaarde is voor het functioneren van bedrijven en organisaties. Ziekenhuizen, transportsystemen, energienetwerken en betalingsverkeer draaien ook allemaal op datacenters.

Blijven versterken van hoogwaardige digitale infrastructuur draagt in hoge mate bij aan de aantrekkelijkheid van Nederland als vestigingsplaats voor bedrijven en hoofdkantoren. Naast directe werkgelegenheid en werk voor leveranciers en dienstverleners (bouw, onderhoud, reiniging, beveiliging) zorgen datacenters hiermee voor indirecte werkgelegenheid. Volgens het ministerie van EZK bedraagt de welvaartsbijdrage van de digitale infrastructuur een kleine 25 miljard euro.

Focus op nationale soevereiniteit en veiligheid

Daarnaast juichen we de plannen toe om de eigen kennis en digitale weerbaarheid van de overheid te versterken, evenals de focus op nationale soevereiniteit en veiligheid. Een goed functionerend systeem dat snelle verbindingen en veilige dataopslag garandeert is niet alleen een economische randvoorwaarde maar draagt ook bij aan de internationale concurrentiepositie en de strategische autonomie van Nederland. Datacenters op eigen grondgebied geven grip op onze data en maken ons minder afhankelijk van buitenlandse aanbieders.

De digitale transformatie en de energietransitie gaan hand in hand. De gebundelde opslag van data in professionele datacenters en/of in de cloud kost veel minder stroom dan in het geval van versnipperde lokale opslag binnen organisaties zelf. Ook andere aspecten van digitalisering besparen energie. Zo zijn videovergaderingen veel zuiniger dan auto en vliegverkeer. Ook kunnen woonwijken verwarmd worden met restwarmte uit datacenters.

Wij geloven dat door gezamenlijke inspanningen tussen de overheid, bedrijven en andere stakeholders, we de digitale toekomst van Nederland kunnen veiligstellen en verder kunnen versterken. De datacentersector kijkt uit naar de verdere uitwerking van het akkoord en staat klaar om samen te werken aan innovatieve oplossingen die bijdragen aan de brede welvaart en het concurrentievermogen en toekomstig verdienvermogen van Nederland.

Gerelateerd

Meest gelezen

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

En blijf op de hoogte over het laatste datacenter nieuws!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste datacenter nieuws