Nieuws

Waar kennis ontbreekt, regeren de mythes

Waar kennis ontbreekt, regeren de mythes

Recent heeft de gemeente Amsterdam geen gelijk gekregen in een rechtszaak die was aangespannen door een groot datacenter. De rechtszaak ging over een specifieke technische energie besparingsmaatregel die aan het bedrijf was opgelegd. De rechter stelde de gemeente Amsterdam in het ongelijk, want het was, zo luidde het oordeel, in deze zaak niet aan de gemeente om dit soort maatregelen op te leggen. Wat mij vooral opviel was de reactie van de Amsterdamse wethouder van duurzaamheid, Abdeluheb Choho, op deze rechterlijke uitspraak. Hij stelde dat er te weinig voortgang wordt geboekt bij energiebesparing door de datacentersector. Een opzienbarende uitspraak, niet gebaseerd op kennis en feitelijk verre van juist.

De afgelopen jaren hebben datacenters namelijk hun totale energiegebruik stabiel gehouden ondanks de enorme groei van het datagebruik. Een prestatie van formaat. Door te impliceren dat de datacentersector aan energiebesparing niet wil meewerken, doet de wethouder de sector onrecht aan.

Datacenters besparen energie
Datacenters bieden de mogelijkheid om (vaak kritische) IT onder te brengen in ruimtes die uitermate energie-efficiënt zijn. Dit komt door de schaalgrote van datacenters en de professionele manier waarop gewerkt wordt. Hoe efficiënter een datacenter is, hoe lager de kostprijs. Een natuurlijke prikkel. Dat de sector ook een voorloper is in de mate waarin het groene stroom gebruikt laten we even terzijde. Dit alles doet de sector op eigen initiatief, structureel en in samenspraak met alle belanghebbenden, waaronder overheden.

Het is een feit dat indien er geen datacenters in Nederland zouden zijn, en dus ook niet binnen de gemeentegrenzen van Amsterdam, er veel meer energie gebruikt zou worden.
Als iedere organisatie of ieder bedrijf zijn eigen serverruimtes zou hebben, zou het veel lastiger zijn om energiebesparingen te realiseren. Door de IT-infrastructuur van veel verschillende partijen samen te brengen in een datacenter, kan heel gericht geïnvesteerd worden in energiebesparende maatregelen. Bijna een miljoen mensen in heel Nederland kunnen dagelijks, vaak zonder het te beseffen, door deze datacenters efficiënt thuiswerken (CBS, 2014).
Lokale overheden zouden daarom beter kunnen focussen op het realiseren van besparingen bij zichzelf, bedrijven en organisaties die hun IT-infrastructuur nog volledig inpandig hebben, want daar valt veel meer winst te behalen.

Harde cijfers
De energiebesparingen worden al jaren strikt en neutraal gemonitord. Door onder andere de Meer Jaren Afspraken (MJA) die de sector, al jaren, maakt met de overheid. De MJA-cijfers, geven aan dat het energieverbruik van de totale ICT-sector stabiel blijft; de jaarlijkse stijging van het totale energieverbruik was de afgelopen drie jaar minder dan 1%. Dit ondanks de steeds verdergaande digitalisering, blijkt uit het DDA Green IT report.

Onlangs heeft CE-Delft in opdracht van RVO onderzoek uitgevoerd en geconcludeerd dat de trend van grotere energie-efficiency de komende jaren flink doorzet. Tot 2020 verwachten de onderzoekers per saldo een daling van het energieverbruik van het gehele ICT van 10-20% ten opzichte van 2013. Richting 2030 wordt de bandbreedte van hun raming breder, van een daling van 22% tot een stijging van 14%, want de onderzoekers hebben natuurlijk ook geen glazen bol. De verschuiving van waar de winst in energiebesparing nog te halen is verschuift vooral nu naar de IT kant.

Dit zijn resultaten in energiebesparing door de sector die duurzaamheid bewust al jaren zeer serieus neemt.

Over grenzen durven denken
Dat de gemeente Amsterdam ambitieuze energiebesparing-doelen stelt valt alleen maar toe te juichen. Maar dat betekent niet dat de gemeente dan ook zelf regels mag gaan bepalen voor doelstellingen die een landelijke en veelal Europese impact hebben.
Want Nederland is als Digital Gateway to Europe, de digitale en inmiddels 3e grote mainport van Nederland en het data-distributie-punt van Europa. Door zijn ideale ligging centraal in Europa en uniek perfecte data verbindingen en (internet-)exchanges. Vele internationale bedrijven centraliseren daarom al hun IT in Nederland en niet in andere Europese landen.
Voor internationale bedrijven die gebruik willen maken van Nederlandse datacenters is het van belang dat zij kunnen vertrouwen op eenduidige regelgeving op landelijk en Europees niveau. Als iedere gemeente datacenters eigen, lokale regels gaat opleggen, wordt onze digitale mainportfunctie ondermijnd. Het is niet uit te leggen dat de ene gemeente iets anders doet dan de andere. Centrale regie en samenhangend beleid moet voor zo’n belangrijke thema leidend zijn.

Voor het perspectief: voor een Amerikaans bedrijf is Groningen net zoiets als Amsterdam-Noord in hun beleving van afstand. Nederlandse beleidsmakers moeten beseffen dat de wereld groter is dan grenzen van de eigen gemeente.

Samen duurzaam verder
Alleen op basis van feiten en een realistisch, samenhangend beeld zijn er verdere stappen te zetten. Als sector werken we graag samen en delen we onze kennis, ervaring en expertise. Als kapitein op het schip weten wij het beste hoe we verder moeten gaan, dus kom aan boord! We varen namelijk dezelfde kant op.

Stijn Grove, Directeur Dutch Datacenter Association

Gerelateerd

Meest gelezen

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

En blijf op de hoogte over het laatste datacenter nieuws!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste datacenter nieuws