Nieuws

Stap 1/5: Migratie naar het datacenter: de keuze voor uitbesteding

Stap 1/5: Migratie naar het datacenter: de keuze voor uitbesteding

In de vijfdelige reeks ‘Migratie naar het datacenter’ zal uiteen gezet worden welke stappen genomen moeten worden om succesvol over te stappen van een eigen IT-omgeving naar migratie naar een datacenter. Onder andere de keuze voor uitbesteding, de keuze voor een datacenter en de eerste weken live zullen in deze reeks aan bod komen. Bij de keuze voor uitbesteding rijzen heel wat vragen. Wat zijn de voordelen van uitbesteden, welke mogelijkheden zijn er en welke aanbieders kunnen de uitbesteding faciliteren? Hoogste tijd om hier wat dieper op in te gaan.

IT: een kritische pijler

IT is bij steeds meer bedrijven en organisaties een kritische pijler voor de bedrijfsvoering. Bij een grote storing van de IT-faciliteiten liggen al snel alle werkzaamheden stil. Het is daarom cruciaal om na te denken over de vraag hoe de IT-infrastructuur geoptimaliseerd kan worden, waarbij het doel is om de uptime daarvan te maximaliseren. Een professionele aanpak is dus van levensbelang: continuïteit is geen vanzelfsprekendheid en vormt in toenemende mate een uitdaging.

De afgelopen jaren kiezen bedrijven en organisaties daarom vaak voor het uitbesteden van de IT-infrastructuur in een datacenter, omdat dedicated partijen de kennis en middelen hebben om de gewenste faciliteiten, uptime en efficiency voordelen te kunnen realiseren. Tel daarbij op dat zowel hard- als software steeds complexer worden, meer energie vergen en de koeling van deze apparatuur ook steeds meer kennis vereist, en het is duidelijk waarom het onderbrengen van de IT-omgeving in een datacenter de volgende stap is.

Welke voordelen biedt uitbesteding?

Voor bedrijven die al vele jaren hun eigen IT-infrastructuur on premise hebben, is de stap naar uitbesteding aan een datacenter niet direct voor de hand liggend omdat dit afwijkt van gebaande paden. Tegelijkertijd dwingen de eisen van de tijd om keuzes te maken. De wens om te groeien is een belangrijke push factor, waaraan de beheersbaarheid van kosten toegevoegd kan worden. Flexibele en schaalbare manieren om de IT-infrastructuur te beheren zijn daarbij een uitkomst, waarbij veiligheid en betrouwbaarheid voorop staan. Colocatie van de datacentercapaciteit biedt juist die oplossing waarnaar bedrijven en organisaties op zoek zijn, maar die voor hen te kostbaar of kennisintensief is om zelf te realiseren.

Dankzij colocatie in een datacenter kan de hoogwaardige technologie, security, schaalbaarheid en beschikbaarheid die datacenters bieden, benut worden terwijl het beheer van de IT-omgeving in eigen handen blijft. Daardoor zullen investeringen om de IT-infrastructuur up-to-date te houden, bijvoorbeeld in hardware maar ook in kennis van medewerkers van de IT-afdeling, lager uitvallen als gekozen wordt voor een colocatie bij een datacenter. Bijkomend voordeel is dat een datacenter een hotspot van netwerk connecties vormt waardoor er meer keuze is tegen een vaak aantrekkelijker prijs.

Dit boekhoudkundige aspect van de keuze voor on premise IT-infrastructuren versus colocatie bij een datacenter is een belangrijke issue. Het zelf optuigen van de benodigde IT-infrastructuur en de beveiliging en stroomvoorziening daarvan vergt forse investeringen. Het plaatsen van de apparatuur in een rack bij een datacenter maakt deze investeringen een stuk lager omdat het datacenter zorgt voor de koeling, stroomvoorziening en de verbindingen die nodig zijn om de apparatuur optimaal de kunnen laten functioneren. Ook de fysieke beveiliging van de apparatuur wordt door het datacenter verzorgt. Een groot deel van het IT-budget hoeft daardoor niet besteed te worden aan investeringen in apparatuur.

Datacenters zijn tevens een platform van waaruit verdere stappen kunnen worden gezet. Stappen naar hybride datacenter oplossingen: beheer van de kern IT activiteiten op eigen apparatuur gecombineerd met veilige directe verbindingen naar managed en open-cloud providers. Tevens zijn in het ecosysteem dat het datacenter is, tal van verschillende toeleveranciers aanwezig waarmee men kan connecten. Die keuzemogelijkheid is ook belangrijk voor het vermijden van een te grote afhankelijkheid van één leverancier.

Daarnaast zijn er nog twee punten die van belang zijn waarbij colocatie een oplossing biedt. De eerste daarvan is maatschappelijk verwantwoord ondernemen: datacenters zetten zich continu in om hun energie efficiëntie en koeling te optimaliseren en minimaliseren daarmee de belasting van het milieu. Ook op het gebied van regelgeving en compliance bieden datacenters uitkomst: zij bewaken hun security streng en zijn daardoor altijd voorbereid op de nieuwste regelgeving, onder andere door te werken volgens de beste (internationale) standaarden en certificeringen.

Aan welke eisen en wensen moet de IT-infrastructuur voldoen?

Redenen te over dus om de stap naar een datacenter te maken. Het is daarbij echter wel belangrijk om over een aantal dingen goed na te denken en informatie in te winnen bij ter zake kundige partijen.

Iedere IT-omgeving is opgezet om bepaalde behoeften te vervullen. Zo zal de Belastingdienst, om een voorbeeld te noemen, graag een zo hoog mogelijke uptime willen realiseren om burgers te kunnen bedienen, terwijl tegelijkertijd het maken van backups van groot belang is vanwege de vele mutaties die dagelijks in dossiers verwerkt moeten worden. Een redundante uitvoering van de IT-voorzieningen verdient in dit geval ook de voorkeur: op die manier wordt de dienstverlening gegarandeerd en dataverlies voorkomen.

En er zijn meer aspecten van uitbesteding waar over nagedacht moet worden om een optimale facilitatie van de IT-omgeving, en dus de bedrijfsvoering, te kunnen realiseren. Welke uptime is bijvoorbeeld wenselijk? Is er sprake van duplicatie van data, waardoor ook de latency en afstand tot het datacenter van belang is? En welke omvang zal de in het datacenter geplaatste infrastructuur hebben, en is daarbij ruimte gereserveerd voor groei? De huidige en toekomstige behoeften moeten daarom goed in kaart worden gebracht en zijn van belang bij de keuze voor het soort diensten dat afgenomen gaat worden bij een datacenter, ook vanuit budgettair oogpunt.

De stap nemen

Het moge duidelijk zijn dat de uitbesteding van de IT-infrastructuur aan een datacenter een hoop voordelen biedt. Datacenters bieden de mogelijkheden – schaalbaarheid, security, efficiëntie en state-of-the-art technologie – die steeds vaker verlangd wordt door bedrijven en organisaties, maar te kostbaar zijn om zelf te realiseren. De keuze voor uitbesteding moet weloverwogen gemaakt worden, waarbij aspecten als verwachte groei, de aard van de data en de snelheid waarmee deze uitgewisseld kan worden, in acht moeten worden genomen. Eén ding is hoe dan ook zeker: wie hier op korte termijn niet over nadenkt, gaat in de nabije toekomst tegen problemen aanlopen die kunnen dwingen tot potentieel schadelijke ad hoc beslissingen.

Stijn Grove, Directeur Dutch Datacenter Association

Update: Download ook onze volledige Datacenter Migratie Handleiding:

Datacenter Migratie Handleiding

Gerelateerd

Meest gelezen

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

En blijf op de hoogte over het laatste datacenter nieuws!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste datacenter nieuws