Nieuws

DDA en ICTRecht publiceren juridische update voor datacenters en digitale keten

DDA en ICTRecht publiceren juridische update voor datacenters en digitale keten

De Dutch Data Center Association (DDA) en juridisch adviesbureau ICTRecht publiceren de vierde editie van het rapport Datacenter & Recht. Het rapport geeft onder meer een uitgebreide update over de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook wordt aandacht besteed aan nieuwe ontwikkelingen in de sector en de regelgeving die hiervoor nodig is. 

“Met de toenemende invloed van de digitale sector in de samenleving en economie, groeit ook zijn verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid om continue diensten te leveren en om zorgvuldig met data om te gaan. We zijn elke dag afhankelijk van online diensten die allemaal vanuit datacenters worden geleverd”, constateert Stijn Grove, directeur van de DDA. “Het is daarom van essentieel belang dat de sector op juridisch gebied volledig geïnformeerd is. Om deze reden brengen wij samen met ICTRecht, voor het vierde jaar op rij, het rapport Datacenter & Recht uit. Gericht op datacenters, maar ook zeker relevant voor andere schakels in de digitale keten.”

Privacywet

Het zorgvuldig omgaan met data en persoonsgegevens is binnen de sector altijd van groot belang geweest. De invoering van de AVG maakt die zorgvuldigheid nog belangrijker. De AVG heeft dan ook grote impact op de datacenter-sector, maar nog meer op bedrijven die van de diensten van datacenters gebruik maken. In dit rapport wordt teruggekeken op het inwerking treden van de AVG, waarbij de gebruiker centraal staat.

Het rapport behandelt de AVG in een breed kader, bijvoorbeeld in relatie tot de werknemers: welke gevolgen heeft de AVG voor sollicitatieprocedures binnen organisaties en hoe ga je om met de persoonsgegevens van je werknemers? Ook het verwerken van biometrische gegevens is gebonden aan regels onder de AVG. Wat is bijvoorbeeld toegestaan met betrekking tot het gebruik van vingerafdrukken van medewerkers voor toegang tot een datacenter? Deze en andere vragen komen uitgebreid ter sprake in de publicatie.

Toegang tot een datacenter

Het rapport informeert ook over opsporingsinstanties binnen Nederland. Opsporingsdiensten, instanties en toezichthouders krijgen steeds meer bevoegdheden wat betreft het inzien van data. Wat als een datacenter wordt geconfronteerd met een verzoek van een opsporingsinstantie om gegevens in te zien? In welke situaties dien je hieraan te voldoen? Verder komt ook de Amerikaanse CLOUD act er sprake, wetgeving met betrekking tot de toegang tot elektronisch bewijs in strafzaken.

Wetgeving in de toekomst

Met het oog op de toekomst kijken we naar de komst van Artificial Intelligence en de vraag naar wetgeving omtrent deze nieuwe ontwikkelingen. Een andere ontwikkeling op dit moment is Smart Industry. Bij deze trend ontstaat vaak een keten van partijen die met elkaar samenwerken en ieder zeer gevarieerde competenties heeft. In veel van deze ketens komen verschillende juridische vraagstukken aan bod zoals intellectueel eigendom en gecombineerde data. Het rapport besteedt tot slot ook aandacht aan de Brexit en de vraag wat bedrijven moeten doen bij een eventuele (en nog steeds plausibele) no-deal Brexit. Wat zou de no-deal Brexit voor (juridische) consequenties hebben voor bedrijven en indien er wel een deal komt, wat houdt dit dan in?

Het rapport is vanaf vandaag hier te downloaden.

Gerelateerd

Meest gelezen

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

En blijf op de hoogte over het laatste datacenter nieuws!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste datacenter nieuws