Opnieuw Kamervragen over stroominfrastructuur

Afgelopen donderdag 24 mei zijn er wederom Kamervragen gesteld aan Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. De Kamervragen van Dilan Yeşilgöz-Zegerius (VVD),  werden gesteld naar aanleiding van dit artikel in de Telgraaf omtrent het stroomnetwerk rond de Haarlemmermeer. In dit artikel pleit Liander voor een flinke uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk om toekomstige groei van bedrijven zoals datacenters en tuinders te kunnen faciliteren.

Eerder werden er naar aanleiding van onze brief naar Minister Wiebes al Kamervragen gesteld, ook besteden media als RTL & BNR aandacht aan onze oproep tot een investering in het stroomnetwerk & de stroomcapaciteit.
Zie hier ons vorige nieuwsbericht hierover. 


Vragen van het lid Yesilgöz-Zegerius aan de Minister en Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (ingezonden 24 mei 2018).
Ref. 2018Z09509
. 

Vraag 1 – Bent u bekend met het artikel ‘Stroom rond Haarlemmermeer is op’?

Vraag 2 – Kunt u toelichten hoe het mogelijk is dat de beheerder van het stroomnetwerk hier niet op voorbereid was?

Vraag 3 – Welke maatregelen kunnen worden genomen om dergelijke situaties in de toekomst te voorkomen?

Vraag 4 – Op welke wijze kan er versnelling gebracht worden in de procedures rond de bouw van een elektriciteitsstation zodat het proces aansluit aan de vraag?

Vraag 5 – Klopt het dat door de groei van de economie de vraag naar elektriciteit door nieuwe bedrijven in hoog tempo groeit in deze regio? Zo ja, op welke wijze wordt in deze regio aan de uitbreiding van het elektriciteitsnet gewerkt? Wie heeft daarin welke verantwoordelijkheid?

Vraag 6 – Bestaat het risico op capaciteitsproblemen ook in andere gebieden en regio’s? Zo ja, welke en hoe wordt daarop geanticipeerd? Zo nee, welke analyse onderbouwt deze conclusie?

Vraag 7 – Deelt u de mening dat leveringszekerheid te allen tijde gewaarborgd dient te zijn?

Vraag 8 – Kan het zo zijn dat Nederland door de energietransitie vaker problemen rondom leveringszekerheid van stroom zal ervaren? Zo ja, hoe kan dit worden voorkomen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 9 – Is er een oorzakelijk verband tussen hetgeen in dit artikel wordt beschreven en de vele recente stroomstoringen in en rond Amsterdam? Indien dat er niet is, hoe zijn deze stroomstoringen dan te verklaren?