Publicatie

IT & Digitale Infrastructuur in Nederland

De marktmonitor “IT & Digitale Infrastructuur in Nederland” beschrijft de IT en Digitale Infrastructuur sector die gestaag, zelfs anticyclisch groeit en een steeds grotere directe bijdrage levert aan en deel uitmaakt van de Nederlandse economie.

Aan bod komen de verschillende segmenten in deze sector op basis van hun karakteristieken, de aantallen en ontwikkeling. De omvang van de IT en Digitale Infrastructuur sector en haar segmenten wordt in deze studie niet alleen door aantallen bedrijven of arbeidsplaatsen in kaart gebracht maar ook door de marktgrootte uitgedrukt in bestedingen.

Er wordt een relatie gelegd met de IT en Digitale Infrastructuur sector die faciliterend is voor de toenemende digitalisering die in alle sectoren van het Nederlandse bedrijfsleven plaatsvindt. Naast het directe belang van de IT en Digitale Infrastructuur sector benoemt deze studie haar rol in en voor een nieuwe economie waarin waarden als veiligheid, duurzaamheid en inclusiviteit een basisbeginsel zijn geworden. Ook schetst deze studie een beeld over de voorwaarden voor de verdere groei en relevantie van de Nederlandse economie en de internationale concurrentie- en weerbaarheidspositie van ons land.

Download het volledige rapport via onderstaand formulier

Meer informatie over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens vindt u in ons privacy statement.
IT & Digitale Infrastructuur in Nederland

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

En blijf op de hoogte over het laatste datacenter nieuws!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste datacenter nieuws