Over ons

Samenwerkingen

Wij geloven dat samenwerking de beste manier is om vooruit te komen. De Dutch Data Center Association verbindt datacenters, marktpartijen, belangenorganisaties en andere bedrijven uit de digitale sector in een vertrouwelijke community.

Vanuit die community zoeken we altijd naar samenwerkingen in een zo breed mogelijke coalitie. Zo werken we actief samen met de overheid op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau om beleid verder vorm te geven, met scholen om onderwijs en bedrijfsleven dichter bij elkaar te brengen en zo onderwijsinnovatie te stimuleren, met internationale brancheorganisaties om op Europees niveau te groeien en tot slot werken we samen met operators om ervoor te zorgen dat de digitale sector continu en duurzaam kan blijven groeien middels het stroomnetwerk. Hieronder volgt een overzicht van deze samenwerkingen.

Het internet is niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven, digitalisering is overal en de digitale economie is inmiddels de economie van Nederland geworden. Deze razendsnelle transitie betekent ook verandering in regelgeving. Het is dan ook belangrijk dat de overheid tijd en ruimte maakt voor nieuwe digitale ontwikkelingen. Een adequate digitale infrastructuur is een belangrijke vestigingsfactor voor bedrijven en een randvoorwaarde voor de internationale concurrentiepositie van Nederland. Daarnaast vragen technologieën als 5G, Edge Computing, Artificial Intelligence (AI) en Internet-of-Things (IoT) applicaties om een robuuste infrastructuur voor de digitale samenleving. Een essentiële sector dus, waarvan we de groei en ontwikkeling moeten blijven stimuleren en waar toekomstbestendige wetgeving voor nodig is.

Ruimtelijke Nationale Datacenter Strategie

De Dutch Data Center Association staat met veel overheidsinstellingen op lokaal, provinciaal en nationaal niveau in contact om de reguleringen rondom datacenters en haar ecosysteem zo soepel mogelijk te laten verlopen. Zo wordt er al geruime tijd met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gewerkt aan de Nationale Datacenter Strategie via het Uitvoeringsprogramma van de Ruimtelijk Economische Ontwikkelstrategie (REOS). Een strategie die de ruimtelijke indeling van datacenters coördineert. Verder werken we als DDA samen met de overheid op al onze thema’s:

 

 • Stroom, Duurzaamheid & Restwarmte;
  Als vertegenwoordiger van de datacenter industrie is de DDA samen met beleidsmakers op allerlei niveaus actief bezig met het verduurzamen en efficiënter maken van de industrie. Jaarlijks organiseert de DDA een Duurzaamheidsconferentie, op het gebied van datacenter restwarmte, innovatie en energie-efficiëntie, om de ontwikkelingen op dit gebied te versnellen.

  > Lees hier over onze standpunten omtrent Energie & Duurzaamheid 

 • Onderwijs en Werkgelegenheid
  Het vinden van voldoende gekwalificeerd personeel is een van de grootste uitdagingen van de Nederlandse datacenter industrie. Vandaar dat de DDA regelmatig in contact staat met allerlei (semi-)overheidsinstellingen die zich met het onderwijs bezig houden. Met als gezamenlijk doel om toekomstige werknemers te enthousiasmeren voor een baan in de IT of Techniek.

  > Lees hier meer over onze standpunten omtrent Onderwijs & Werkgelegenheid

 • Digitale Economie & Mainport
  Een adequate digitale infrastructuur is een belangrijke vestigingsfactor voor bedrijven en draagt bij aan de internationale concurrentiepositie van Nederland: inmiddels heeft 20% van alle buitenlandse investeringen betrekking op de digitale sector, en dragen datacenters op nationaal niveau jaarlijks voor 1 miljard bij aan het BNP. Een essentiële sector dus, waarvan we de groei en ontwikkeling moeten blijven stimuleren. Hiervoor staat de DDA dan ook in contact met het Minister van Economische Zaken en regionale ontwikkelingsbedrijven.

  > Lees hier meer over onze standpunten omtrent Digitale Economie & Mainport

De DDA zet zich in om nieuw talent te enthousiasmeren, te informeren, op te leiden en bij te scholen. Samen met de datacenter industrie, onderwijsinstellingen en overheden. Zo zorgen we ervoor dat er voldoende arbeidskrachten beschikbaar zijn om de datacentersector – en daarmee de digitale economie van Nederland – te laten groeien. De sector is altijd op zoek naar technisch & digitaal geschoold personeel dat aan de slag wil in deze toekomstbestendige industrie! Als relatief jonge industrie werken we graag samen, zowel nationaal als internationaal.

Nationaal

Internationaal

Datacenter Tech College & Carrièrebeurs

Omdat de sector altijd op zoek is naar nieuw talent, organiseert de DDA speciaal voor MBO en HBO instellingen het Datacenter Tech College & Carrièrebeurs. Het event voor tech liefhebbers om te leren over de datacentersector en om een toekomstige stage of baan te vinden.

Wil je op de hoogte gehouden worden van aankomende edities van het DDA Datacenter Tech College & Carrièrebeurs? Of wil jouw instelling deelnemen? ​Bezoek dan de website www.werkenvoordatacenters.nl

Nederland is een digitale koploper op het gebied van datacenters. Datacenters zijn door het hele land heen te vinden; van nationale datacenters tot grote hyperscale datacenters. Gezien de groei en het belang is een brancheorganisatie niet overbodig. Als relatief jonge industrie werken we graag samen, zowel nationaal als internationaal

Nederland

In Nederland werken we vaak samen met de volgende organisaties die een rol hebben in de digitale infrastructuur, namelijk:

Als DDA zijn we sinds eind 2019 lid van VNO-NCW.VNO-NCW is de grootste werkgeversorganisatie in Nederland. De voornaamste doelstelling van de organisatie is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van het Nederlandse bedrijfsleven op zowel nationaal als op internationaal niveau.

Daarnaast werken we samen met de koepel DINL, digitale infrastructuur Nederland. We hebben deze organisatie in 2014 mede helpen oprichten maar zijn eind 2019 uitgetreden als deelnemer.

Europa

Ook andere Europese landen hebben een organisatie die hun datacenters of digitale sector representeert. Hieronder volgt een overzicht. Europa heeft daarnaast een overkoepelende organisatie genaamd EUDCA.

In januari 2019 organiseerde de DDA een bijeenkomst voor alle Europese brancheorganisaties. Tijdens de bijeenkomst bespraken de organisaties hun persoonlijke doelstellingen en plannen voor de toekomst maar werden ook de obstakels van de sector besproken en eventuele samenwerkingen. Deze bijeenkomst zal de aankomende jaren op verschillende locaties worden georganiseerd. 

Afrika

Sinds 2018 is er een branche organisatie in Afrika die wij als Dutch Data Center Association ondersteunen om op te richten./p>

Het is duidelijk dat datacenters niet kunnen draaien zonder stroomvoorziening. Netbeheerders zoals Vattenfall, Tennet en Liander leveren deze stroom en de daarbijbehorende elektriciteitsnetten.  De datacenters vormen een grote concentratie wanneer we het hebben over energieverbruik en dit verbruik wordt versterkt door het ontstaan van clusters van datacenters, zoals bijvoorbeeld in Amsterdam. Deze clusters hebben een grote impact op de stroomnetwerken en onderstations. Deze zijn immers nooit ontworpen met het oog op datacenters. 

Om datacenters in de toekomst van stroom te blijven voorzien is een nauwe samenwerking tussen de netbeheerders en de Dutch Data Center Association van groot belang. Een belangrijke doelstelling van de DDA is om de groei van de stroom infrastructuur te ondersteunen. Wij doen dit door door het dialoog aan te gaan en congressen te organiseren om partijen bij elkaar te krijgen en zo steun te bieden aan de energietransitie waar we gezamenlijk aan zullen moeten werken. Een energietransitie die noodzakelijk is voor het slagen van de niet-te-stoppen digitalisering, en vice-versa.

We zijn lid van de normcommissie Computerruimten-en-datacentersDe normcommissie ‘computerruimten en datacenters’ volgt en beïnvloedt de internationale normen op het gebied van datacenters. In normen worden afspraken gemaakt tussen verschillende (inter)nationale partijen: van gebruikers, tot bouwers en toeleveranciers en van ontwerpers tot kennisinstituten. Het werkgebied omvat de eisen die worden gesteld aan het gebouw, maar ook de inrichting, gebruik en het beheer en onderhoud. Er zijn ook normen die gaan over de infrastructuur van de (telecom)bekabeling in het gebouw en de fysieke veiligheid, energie-efficiëntie en het stroomverbruik. Uiteraard zijn er ook afspraken gemaakt over de terminologie die wordt gebruikt en de verschillende soorten en categorieën datacenters.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

En blijf op de hoogte over het laatste datacenter nieuws!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste datacenter nieuws