Subsidievisie 2017

Innovatie en verduurzaming zijn belangrijke thema’s binnen onze sector. De Nederlandse overheid heeft ook in 2017 meerdere regelingen om het Nederlandse bedrijfsleven hierbij te ondersteunen. Om inzichtelijk te maken welke regelingen beschikbaar zijn voor de datacenter sector, heeft de DDA in samenwerking met partner Hezelburcht een overzichtelijke factsheet opgesteld.