Waterverbruik datacenters

De belangrijkste cijfers over de datacenter sector

Het totale leidingwaterverbruik van sector Informatie en Communicatie – waar datacenters onder vallen – is 0,08% van het totale verbruik van Nederland

Door het concentreren van IT-apparatuur in datacenters kan er efficiënter gekoeld worden in vergelijking met kleinere serverruimtes. Datacenters hanteren hierin verschillende koelstrategieën.

Sommige kiezen ervoor om water te verbruiken in hun koelproces. Indien dat het geval is wordt gedurende ca. 80-90% van het jaar nauwelijks water verbruikt. Alleen bij warme zomerse dagen, wordt water verbruikt om stroom te besparen voor de koeling. Bij welke temperatuur van water verbruik wordt gemaakt, verschilt per datacenter: soms is dat bij 20 graden, soms pas bij 29 graden. Andere datacenters verbruiken geen water, maar verbruiken daardoor wel meer stroom voor de koeling op die momenten.

Volgens het CBS verbruikte Nederland in 2020 in totaal 1,24 miljard kubieke meter aan leidingwater. Het CBS heeft onderzocht dat het totale waterverbruik van de sector Informatie en Communicatie – waar datacenters onderdeel van zijn – op 1 miljoen kubieke meter uitkomt in 2020. Dat komt neer op 0,08% van het totale leidingwater verbruik in Nederland.

PWN heeft in maart 2021 aangegeven dat in hun leveringsregio (Noord-Holland) 0,6% van hun totale levering als koelwater wordt geleverd (onder andere aan datacenters maar ook andere partijen). Dit komt neer op 672 duizend m3 aan totaal industrie koelwater. In totaal levert PWN 112 miljard liter drinkwater

Zie bron:
https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/82883NED
https://www.pwn.nl/over-pwn/pers-en-nieuws/drinkwater/de-inwoners-van-noord-holland-kunnen-er-altijd-op-rekenen-dat-er?nid=1368
https://www.drinkwaterplatform.nl/datacenters-dreigt-er-een-drinkwatertekort-en-8-andere-vragen/ 

Drinkwater gaat wettelijk altijd voor bij watertekorten

Er kunnen geen garanties worden gegeven dat er overal en altijd voldoende zoet water beschikbaar is. Bij ernstige watertekorten hanteren waterbeheerders de verdringingsreeks voor de verdeling van het beschikbare zoetwater. De verdringingsreeks geeft de rangorde van maatschappelijke behoeften aan, die bij de verdeling van het beschikbare water in acht wordt genomen. Drinkwater gaat altijd voor water voor de industrie. Volgens Drinkwaterplatform is het daarom ook zeer onwaarschijnlijk dat er door datacenters een drinkwater tekort ontstaat. 

Naar aanleiding van onjuiste nieuwsberichten over vermeende verdringing van datacenters ten aanzien van water, werd de Kamer gerustgesteld door het ministerie. Zie hier de beantwoording van de Kamervragen hierover op 12 april 2021 & 22 april 2021.

De verdringingsreeks bestaat uit vier categorieën. De rangorde van belangen binnen de categorieën 1 en 2 is op nationaal niveau vastgelegd. Binnen de categorieën 3 en 4 is op nationaal niveau geen rangorde vastgelegd. Binnen (maar niet tussen!) die categorieën kan bij provinciale verordening een verdere rangschikking plaatsvinden. Datacenters zijn in categorie 4 ingedeeld en hebben net als alle andere sectoren met hun afnames geen impact op de drinkwatervoorziening voor huishoudens (categorie 2). Zie dit verder in detail uitgelegd in het landelijke draaiboek Waterverdeling en Droogte van RWS.

De verdringingsreeks is opgenomen in onder meer de Tweede Nota Waterhuishouding. Met de inwerkingtreding van de Waterwet is dit voor het eerst wettelijk vastgelegd (artikel 2.9 van de Waterwet en artikel 2.1 van het Waterbesluit). 

Zie ook:
InfoMil : https://www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/handboek-water/thema-s/watertekort/verdringingsreeks/
PWN : https://www.pwn.nl/over-pwn/pers-en-nieuws/drinkwater/de-inwoners-van-noord-holland-kunnen-er-altijd-op-rekenen-dat-er?nid=1368
RWS : https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/waterveiligheid/crisismanagement/landelijk-draaiboek/
Drinkwaterplatform: https://www.drinkwaterplatform.nl/datacenters-dreigt-er-een-drinkwatertekort-en-8-andere-vragen/

Chemicaliën en datacenters

In een aantal media is in een aantal publicaties melding gemaakt van het gebruik van chemicaliën in het koelwater van datacenters en de lozing van dit water. Het verantwoordelijk hoogheemraadschap heeft hierop gereageerd en stelt dat er niets ongeoorloofds gebeurt.

Bij één datacenter in de Wieringerwerf wordt zout toegevoegd aan het ingevoerde drinkwater, om het te ontharden. Na het verdampingsproces is het concentraat dat overblijft dus zouter dan concentraat van origineel drinkwater. Er worden geen andere chemicaliën toegevoegd. Het hoogheemraadschap geeft aan dat er geen andere chemicaliën dan zout in het oppervlaktewater terecht komen. 

Het geeft ook aan dat de concentratie van die zouten in het geloosde water lager is dan de zoutaanwezigheid in de sloot waarop wordt geloosd. Het concentraat dat de datacenters lozen heeft geen invloed op de kwaliteit van de sloten. Daarom worden dergelijke lozingen vergund.

Statement Hoogheemraadschap:
https://www.hhnk.nl/geen-chemicalien-in-looswater-datacenters

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

En blijf op de hoogte over het laatste datacenter nieuws!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste datacenter nieuws