Watergebruik datacenters

De belangrijkste cijfers over de datacenter sector

Het leidingwaterverbruik van datacenters is 0,088% van het totale verbruik van Nederland

Door het concentreren van IT-apparatuur in datacenters kan er efficiënter gekoeld worden in vergelijking met kleinere serverruimtes. Datacenters hanteren hierin verschillende koelstrategieën. Sommige kiezen ervoor om water te gebruiken in hun koelproces. Indien dat het geval is wordt gedurende 95% van het jaar wordt nauwelijks water gebruikt. Alleen bij warme, zomerse dagen, wordt water gebruikt om stroom te besparen voor de koeling. Andere datacenters gebruiken geen water, maar gebruiken daardoor wel meer stroom voor de koeling op die momenten. CBS heeft onderzocht dat het totale watergebruik van de sector Informatie en Communicatie, waar datacenters een onderdeel van zijn, 1 miljoen kubieke meter is, wat neerkomt op 0,088% van het totale leidingwatergebruik in Nederland. Op het totale Nederlandse watergebruik, inclusief grondwater etc., is dit percentage 0,042%. 

PWN heeft in maart 2021 aangegeven dat in hun leveringsregio 0,6% van hun totale levering als koelwater wordt geleverd (onder andere aan datacenters). Dit komt neer op 672 duizend m3 aan totaal industrie koelwater gezien PWN 112 miljoen m3 in totaal levert. 

Zie bron:
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82883NED/table?dl=1A42C
https://www.pwn.nl/over-pwn/pers-en-nieuws/drinkwater/de-inwoners-van-noord-holland-kunnen-er-altijd-op-rekenen-dat-er?nid=1368
https://www.pwn.nl/over-pwn

 
Drinkwater gaat wettelijk altijd voor bij watertekorten

Er kunnen geen garanties worden gegeven dat er overal en altijd voldoende zoet water beschikbaar is. Bij ernstige watertekorten hanteren waterbeheerders de verdringingsreeks voor de verdeling van het beschikbare zoetwater. De verdringingsreeks geeft de rangorde van maatschappelijke behoeften aan, die bij de verdeling van het beschikbare water in acht wordt genomen. Drinkwater gaat altijd voor water voor de industrie.

 De verdringingsreeks bestaat uit vier categorieën. De rangorde van belangen binnen de categorieën 1 en 2 is op nationaal niveau vastgelegd. Binnen de categorieën 3 en 4 is op nationaal niveau geen rangorde vastgelegd. Binnen (maar niet tussen!) die categorieën kan bij provinciale verordening een verdere rangschikking plaatsvinden. Datacenters zijn in categorie 4 ingedeeld en hebben net als alle andere sectoren met hun afnames geen impact op de drinkwatervoorziening voor huishoudens (categorie 2). Zie dit verder in detail uitgelegd in het landelijke draaiboek Waterverdeling en Droogte van RWS.

De verdringingsreeks is opgenomen in onder meer de Tweede Nota Waterhuishouding. Met de inwerkingtreding van de Waterwet is dit voor het eerst wettelijk vastgelegd (artikel 2.9 van de Waterwet en artikel 2.1 van het Waterbesluit). 

Zie ook:
InfoMil : https://www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/handboek-water/thema-s/watertekort/verdringingsreeks/
PWN : https://www.pwn.nl/over-pwn/pers-en-nieuws/drinkwater/de-inwoners-van-noord-holland-kunnen-er-altijd-op-rekenen-dat-er?nid=1368
RWS : https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/waterveiligheid/crisismanagement/landelijk-draaiboek/

 

Chemicaliën en datacenters

In een aantal media is in een aantal publicaties melding gemaakt van het gebruik van chemicaliën in het koelwater van datacenters en de lozing van dit water. Het verantwoordelijk hoogheemraadschap heeft hierop gereageerd en stelt dat er niets ongeoorloofds gebeurt.

Bij één datacenter in de Wieringerwerf wordt zout toegevoegd aan het ingevoerde drinkwater, om het te ontharden. Na het verdampingsproces is het concentraat dat overblijft dus zouter dan concentraat van origineel drinkwater. Er worden geen andere chemicaliën toegevoegd. Het hoogheemraadschap geeft aan dat er geen andere chemicaliën dan zout in het oppervlaktewater terecht komen. 

Het geeft ook aan dat de concentratie van die zouten in het geloosde water lager is dan de zoutaanwezigheid in de sloot waarop wordt geloosd. Sloten in de Wieringermeer zijn van oudsher relatief zout als gevolg van natuurlijke kwel uit deze voormalige zeebodem. Het concentraat dat de datacenters lozen is van geen invloed op de kwaliteit van de sloten. Daarom zijn de lozingen vergund.

Statement Hoogheemraadschap:
https://www.hhnk.nl/geen-chemicalien-in-looswater-datacenters

 

Totaal watergebruik datacenters

Datacenters maken als sector (CBS, deel van sector ‘J Informatie en Communicatie’) nauwelijks gebruik van water. Zie hieronder het watergebruik (totaal watergebruik, leidingwater) van alle Nederlandse sectoren onderzocht door het CBS.

Leidingwatergebruik datacenters

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

En blijf op de hoogte over het laatste datacenter nieuws!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste datacenter nieuws