Energieverbruik datacenters

De belangrijkste cijfers over de datacenter sector

Energieverbruik datacenters 0,38% van het totale energieverbruik van Nederland

Onderzoek door het CBS toont aan dat datacenters in Nederland 2,8% van de elektriciteit verbruiken. Dit komt overeen met 0,38% van het totale energieverbruik in Nederland. 88% van die stroom wordt door DDA datacenters groen ingekocht (State of the Dutch Data Centers 2022).

Het CBS heeft in opdracht van de ministeries EZK en BZK toegang gekregen tot de leveringsadministraties van TenneT, Liander en aanverwante partijen. Zo is exact vastgesteld hoeveel elektriciteit in 2017-2020 is geleverd aan alle zelfstandige datacenters in Nederland. 

Het huidige stroomverbruik van datacenters in Nederland komt neer op 3,2 miljard kilowattuur (TWh). Dat is 2,8% van het Nederlandse stroomverbruik, dat 111,5 miljard kilowattuur bedraagt. Kijkend naar het totale energieverbruik in Nederland, dat 3.023,7 Petajoule (PJ) bedraagt, is het data center stroomverbruik, van 3,2 Twh, omgerekend 11,52 PJ. Dat is 0,38% van het totaal energieverbruik.

Zie bronnen:
CBS: Elektriciteit geleverd aan datacenters 2017-2020
CBS: Energieverbruik Nederland

Energieverbruik datacenters in vergelijking tot andere bedrijfssectoren

De onderstaande energieverbruik gegevens per sector komen van het CBS en zijn uit 2021. Het electriciteitsverbruik van datacenters is een cijfer uit 2020, wanneer het CBS nieuwe data publiceert zullen wij dit updaten. 
CBS: Energieverbruik Alle sectoren, 2021
CBS: Energieverbruik Bedrijfstakken G-S, U, 2021

Energieverbruik wereldwijd blijft stabiel

Onze samenleving en economie worden steeds digitaler. Echter de snelle groei van het internetverkeer heeft geleid tot bezorgdheid over de energie- en klimaateffecten van datacenters. In tegenstelling tot deze alarmerende berichten is het energieverbruik van datacenters wereldwijd al decennia stabiel. 

Volgens het Internationaal Energie Agentschap (IEA) verbruiken datacenters wereldwijd zo’n 220-320 TWh in 2021. Het IEA rapporteert dat datacenters en datatransmissie-netwerken elk goed voor ongeveer 0,9-1,3% van het wereldwijde elektriciteitsverbruik in 2021, vergelijkbaar als in 2010.

Dit terwijl sinds 2015 het aantal internetgebruikers met 60% toenam, en het internetverkeer met 440% toenam. De reden hiervoor is dat door de concentratie van IT in datacenters het energieverbruik in die periode stabiel bleef en nauwelijks groeide. Door inefficiënte serverruimtes te verhuizen en verplaatsen naar professionele, grote en efficiëntere datacenters, is het energieverbruik een stuk efficiënter gemaakt. Dankzij deze besparingen en door gebruik van meer Cloud-applicaties is het energieverbruik ondanks de enorme groei van internetverkeer min of meer gelijk gebleven.

Bron:
Wereldwijde trends in internetverkeer, workloads datacenters en energieverbruik in datacenters, 2010-2021
Internationaal Energie Agentschap (IEA) – Laatst bijgewerkt september 2022
IEA. Alle rechten voorbehouden
 

 

Het energieverbruik blijft gelijk dankzij sterke efficiëntieverbeteringen en verschuiving naar grotere datacenters

De sterke groei van de vraag naar datacenterdiensten wordt nog steeds gecompenseerd door voortdurende efficiëntieverbeteringen voor servers, opslagapparaten, netwerkswitches en datacenterinfrastructuur, evenals een verschuiving naar een veel groter aandeel van cloud- en hyperscale datacenters.

Vooral grootschalige datacenters zijn extreem energiezuinig en verbruiken verhoudingsgewijs veel minder energie voor koeling in vergelijking met kleinere datacenters, deels dankzij virtualisatiesoftware. 

Er zijn datacenters in bijna elk land over de hele wereld, maar bijna alle hyperscale datacenters bevinden zich in drie regio’s: Noord-Amerika (46%), Azië-Pacific (30%) en West-Europa (19%) (Cisco, 2018). Azië/Pacific is de snelst groeiende regio en zal naar verwachting Noord-Amerika overtreffen als de grootste hyperscale datacentermarkt in 2021. Exploitanten van cloud- en hyperscale datacenters hebben onlangs grote uitbreidingen aangekondigd in Noordwest-Europa, met name in Ierland en de Scandinavische landen .

De verschuiving van kleine, inefficiënte datacenters naar veel grotere professionele en hyperscale datacenters is duidelijk zichtbaar in het afnemende aandeel van de datacenterinfrastructuur in de totale energievraag, gezien de zeer lage Power Usage Effectiveness (PUE) van grote datacenters. PUE is een maatstaf voor hoe efficiënt een datacenter energie verbruikt; de allerbeste datacenters kunnen PUE-waarden hebben van ongeveer 1,1 (d.w.z. 0,1 kWh verbruikt voor koeling / stroomvoorziening voor elke 1 kWh die wordt verbruikt voor IT-apparatuur).

Bron:
Wereldwijde datacenter energieverbruik gerangschikt per data center type, 2010-2022
Internationaal Energie Agentschap (IEA) – Laatst bijgewerkt October 2022
IEA. Alle rechten voorbehouden

Bron:
Wereldwijde energievraag voor datacenters naar eindgebruik
Internationaal Energie Agentschap (IEA) – Laatst bijgewerkt op October 2022
IEA. Alle rechten voorbehouden

Datacenter consolidatie Rijksoverheid betekende een halvering van het energieverbruik

Een goed voorbeeld van energiebesparing door migratie naar grotere datacenters is de Nederlandse Rijksoverheid. Zij ging in de afgelopen jaren van meer dan 60 datacenters naar 5 en halveerde daarmee haar energieverbruik.De vele individuele datacenters van de verschillende ministeries gingen hierbij op in de paar gemeenschappelijke datacenters die Rijksbreed dienst doen. De consolidatie leidde tot minder gebouwen en minder apparatuur. Het energieverbruik werd gehalveerd van 235.000 MWh naar 128.000 MWh. Binnenlandse Zaken heeft hiermee haar eigen doelstelling voor energie-efficiency gehaald, gemeten middels de Datacenter infrastructure Efficiency (DCiE).

Zie bronnen:
https://www.agconnect.nl/artikel/datacenterconsolidatie-rijk-nu-op-tweederde
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31490-54.html

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

En blijf op de hoogte over het laatste datacenter nieuws!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste datacenter nieuws