“PUE is een enorme impuls geweest voor innovatie” – Interview Niek van der Pas

Minkels is als totaalleverancier van datacenter apparatuur een spin in het web van de sector. Het bedrijf is in die hoedanigheid voortdurend bezig de toekomstige behoeften van de sector in kaart te brengen en daar op te innoveren. Belangrijk is daarbij om de achterliggende drijfveer van de veranderende vraag uit de sector te ontleden. Want alleen door te begrijpen wat de vraag achter de vraag is, kunnen toekomstbestendige oplossingen worden ontwikkeld. Niek van der Pas, lead data centre expert bij Minkels, deelt zijn visie op innovatie in de sector.

Van der Pas:“We hebben enige tijd geleden een nieuwe oplossing ontwikkeld voor brandblusinstallaties in datacenters. Het probleem was dat brand containment in datacenters het moeilijk maakte om te voldoen aan de regels voor sprinklers. Het sprinklerwater kon niet alle plekken bereiken in het datacenter. Brandafscheidingen moesten daarom open kunnen op het moment dat de blusinstallatie in werking treedt. Onder bepaalde omstandigheden is het niet wenselijk dat een dergelijk systeem mechanisch is, daarom hebben we een afdekking van een corridor van heel licht plastic ontwikkeld. Deze verschrompeld zodra deze een bepaalde temperatuur bereikt zodat toch geblust kan worden in de corridor.”

 

PUE: een driver van innovatie

Naast dit soort vraagstukken is Van der Pas is nauw betrokken bij de normeringen voor energie efficiëntie in datacenters. De Nederlandse praktijkrichtlijn is mede doorVan der Pas geschreven.“De PUE is een goede manier om innovatie te stimuleren. Een veel gehoorde kritiek op PUE is dat deze niet afdoende zou zijn om de daadwerkelijke efficiëntie van datacenters te meten. Dat is ten dele waar, maar deze norm heeft zo veel inzicht verschaft en is zo’n grote impuls geweest om op energie efficiëntie te innoveren, dat ik eventuele onvolkomenheden voor lief neem. Zonder deze norm was de hele branche verstoken van inzicht in de efficiëntie van de IT die in datacenters staat.”

Minkels kijkt ook verder.Van der Pas zit namens Minkels in een commissie voor duurzame datacenters.“Servers zijn veel energie efficiënter geworden, maar er valt nog een hoop te winnen als ook software architecten gaan nadenken over de manier waarop processing power aangewend wordt. Dat kan veel efficiënter. Ook moeten datacenters schaalbaar ontworpen worden voor de optimalisatie van de PUE.We zien nog wel eens dat dat verkeerd gaat. Dan wordt een datacenter bijvoorbeeld wel geoptimaliseerd voor een zo laag mogelijke PUE, maar als dat datacenter niet meteen vol wordt gezet zal er van optimalisatie geen sprake zijn. Dat zijn fouten die te voorkomen zijn door datacenters modulair te bouwen en vooraf een analyse te maken van de PUE bij een bepaalde bezettingsgraad.”

 

“PUE IS EEN ENORME IMPULS GEWEEST VOOR INNOVATIE”

 

Oplossingen op maat

Dit soort inzichten worden door Minkels in hun productlijnen verwerkt. Schaalbaarheid zal steeds belangrijker worden, denkt Van der Pas. “De behuizing van apparatuur, corridors, kabelbakken op de kasten: het kan allemaal modulair gebouwd worden. Zodoende bouw je nooit meer dan je nodig hebt en zit je niet met onnodige operationele kosten. Een en ander hangt overigens af van de investeringscyclus.We publiceren als Minkels regelmatig whitepapers over deze onderwerpen om onze inzichten te delen.

Van der Pas ziet momenteel een aantal ontwikkelingen in de markt die de hele sector zullen beïnvloeden, maar waarvan nog onzeker is op welke manier.“Vaak zie je dat bepaalde behoeften van individuele operators na enige tijd breder ingang vinden of uiteindelijk de standaard worden. De oplossing voor bluswater die we ontwikkeld hebben is daar een voorbeeld van. We doen zelf veel onderzoek om op tafel te krijgen welke behoeften er zijn of op korte termijn zullen gaan leven. Omgekeerd ontwikkelen we ook oplossingen waarvoor concrete vraag bij ons is neergelegd, maar waarvan wij wel verwachten dat deze interessant zijn voor datacenters. Zo hebben we een koelsysteem voor kasten ontwikkeld waarbij de ventilatoren van het koelsysteem in de kast zitten.”

“Op het snijvlak van de sector zien we dat de vraag gestuurd zal worden door ontwikkelingen in naburige sectoren, zoals bijvoorbeeld IoT en edge computing.We zien dat er nogal verschillend gedacht wordt over wat edge is, voor de ene partij begint dat bij 1 MW, maar voor de andere zal dat de helft zijn. We zien ook potentie in open compute projecten. Uiteindelijk blijft innoveren altijd risico’s nemen: verwachte ontwikkelingen kunnen anders uitpakken. Het kan dan zijn dat je producten de markt op brengt die net niet helemaal aansluiten op de behoefte.Vanwege de ontwikkeltijden van nieuwe producten moet je die risico’s wel nemen. De enige constante is dat er voortdurend verandering is en stil zitten is wat ons betreft dan ook geen optie”, besluit Van der Pas.

 

Het interview met Niek van der Pas is één van de interviews gehouden in verband met het DDA Innovatiedag Event 2017. Download het volledige rapport over deze dag via deze link.