Prinsjesdag onderstreept belang gezamenlijke en breed gesteunde aanpak energietransitie

Amsterdam, 20 september – Afgelopen Prinsjesdag werd door de regering, politici en de premier benadrukt dat de energietransitie één van de belangrijkste thema’s is voor de komende jaren. De Nederlandse datacenter sector, vertegenwoordigd door de Dutch Data Center Association (DDA), roept daarom op om samen door te pakken met klimaatmaatregelen door hergebruik datacenter restwarmte. Er is alle reden om gezamenlijk en sectoroverstijgend op te trekken, laaghangend fruit te plukken en zo snel mogelijk een duurzaam Nederland te realiseren.

Niet alleen in het Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord in juli, maar ook in de Troonrede en Miljoenennota afgelopen Prinsjesdag wordt veel aandacht geschonken aan het Klimaatbeleid.  Marc Gauw, Kwartiermaker Restwarmte bij de DDA: “De Miljoenennota gaf weer aan dat de energietransitie een van de grootste uitdagingen voor onze samenleving is. Het is verheugend te zien dat overheid, datacenters, warmtenetten, operators, investeerders, woningbouwverenigingen en andere belanghebbenden actief meedenken en meedoen aan initiatieven om datacenter restwarmte in te zetten voor de transitie. We staan klaar om te vlammen!”

 

Potentieel 1 miljoen huishoudens van het aardgas

Nederland is één van de grootste datacenter landen ter wereld. Naast het economisch belang van de sector is de potentie op het gebied van duurzaamheid enorm: schattingen laten zien dat met de restwarmte ca 1 miljoen huishoudens van het aardgas kunnen. Gauw: “In 2017 heeft de sector zijn restwarmte gratis aangeboden. Veel betrokken partijen hebben inmiddels een grote bereidheid getoond om concrete projecten op te starten. Wel blijven initiatieven soms nog wat hangen in regelgeving en haalbaarheidsonderzoeken. Meer duidelijkheid daarbij zou wenselijk zou zijn om de benodigde investeringen te onderbouwen. En samenwerking hierin is key om processen alsnog in een stroomversnelling te brengen.”

 

Veel support van de overheid

Sector en overheid organiseren om die reden op woensdag 10 oktober het Datacenter Restwarmte & Innovatie congres. Het initiatief laat de mogelijkheden zien op het gebied van restwarmte en innovatie, om zo concrete projecten te starten en te versterken. Het congres is inmiddels uitgegroeid tot een unieke samenwerking  tussen de DDA, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de provincie Noord-Holland, de gemeente Amsterdam, en stichting Warmtenetwerk. Daarnaast wordt het congres ondersteund door tal van partijen uit de sector.

Met diverse keynotes en verdiepingssessies beoogt organisator DDA de juiste partijen en ideeën met elkaar te verbinden. Daarnaast wordt in het Klimaatakkoord-Forum de inhoud, status en de way forward van het akkoord besproken. Het Forum wordt geleid door Stijn Grove, directeur van de DDA en heeft de volgende inbreng: Diederik Samsom, voorzitter van de Klimaattafel Gebouwde Omgeving, Jack van der Hoek, gedeputeerde van de Provincie Noord Holland, Claartje Mangert, MD van NLDC, Ger Baron, CTO gemeente Amsterdam en John Nederstigt, wethouder Duurzame Economische Ontwikkeling van Gemeente Haarlemmermeer.  

Bekijk het volledige programma op de website van de Dutch Data Center Association, of meld u direct aan via Eventbrite.

Prinsjesdag 2018