Gedragscode

Een goed imago, betrouwbaarheid en vertrouwen zijn belangrijke basisvoorwaarden voor een professionele en succesvolle datacenter sector.
De Dutch Datacenter Association hecht daarom groot belang aan de handhaving en versterking van de reputatie en integriteit van de bij haar deelnemende bedrijven.
Alle deelnemers van de Dutch Datacenter Association onderschrijven onze gedragscode. Alle deelnemende datacenters zijn herkenbaar zijn met naam, logo en contactgegevens op deze website.

Download de gedragscode