Nieuws

Verduurzaming versnellen met datathermie

Verduurzaming versnellen met datathermie

Reactie datacenterbranche op nationaliseren warmtenetten

Op vrijdag 21 oktober 2022 heeft de minister van Klimaat en Energie, Rob Jetten, aangekondigd dat warmtenetten op termijn in publieke handen moeten komen. Het kabinet wil dat alle grootschalige (1500+ aansluitingen) bestaande en nieuwe Nederlandse warmtenetten vanaf juli 2024 geleidelijk in eigendom van gemeenten moeten komen. Deze maatregel kan als gevolg hebben dat verduurzaming van warmtenetten zal vertragen. De datacenter branche wil ervoor waken dat een dergelijke vertraging ontstaat. De inzet van datathermie als warmtebron kan namelijk voor aanzienlijke verduurzaming van het warmtenet zorgen.

Overgang naar publieke warmtenetten
De minister heeft voor een “zachte” overgangsperiode gekozen. Deze overgang is opgebouwd uit 2 delen; ten eerste is er een periode van 7 jaar waarin private partijen bij uitzondering nog wel eigenaar mogen worden van een warmtenet. Deze periode moet de gemeenten voldoende tijd bieden om op zoek te gaan naar financiers en kennis, en kunde op te bouwen. Ten tweede komt er een overgangsrecht voor private eigenaren van bestaande warmtenetten. Deze partijen krijgen twintig tot dertig jaar de tijd om hun investeringen in warmtenetten terug te verdienen en na afloop hun meerderheidsbelang te verkopen aan een publieke partij.

Ondersteuning door datacenter branche
De datacenter branche, vertegenwoordigd door Dutch Data Center Association, benadrukt de kansen voor verduurzamen van warmtenetten middels datathermie (restwarmte uit datacenters). Hierom wil de datacenter branche graag met de gemeenten om tafel. De datacenter branche biedt actief ondersteuning aan op technisch, economisch en juridisch vlak om tot een optimale energie-uitwisseling te komen. Er zijn momenteel al bijna 50.000 woningen aangesloten op – of in transitie naar – verwarming met datathermie. Dit is 10% van alle woningen aangesloten op een warmtenet. Deze warmtenetten zijn naast duurzamer ook zo’n driemaal goedkoper dan verwarming door fossiele brandstoffen. Zie voor meer informatie het onlangs verschenen datathermie rapport.

Zorg voor versnelling
Erik Barentsen, Beleidsmedewerker Energie & Duurzaamheid bij Dutch Data Center Association zegt dat het besluit tot onrust heeft gezorgd bij een aantal warmtenet partijen die momenteel al inzetten op het gebruik van datathermie. “Datathermie is al succesvol ingezet bij zowel private als publieke warmtenetten. Het eerste grootschalige data-warmtenet voor woningbouw boven de 1500+ afnemers is gerealiseerd door Stadswarmte Groningen, een warmtenet in handen van de gemeente Groningen. Daarnaast zijn er inmiddels diverse warmtenetten op bedrijfs en campus gebieden gerealiseerd door private initiatieven. Beide modellen zijn haalbaar. Het is belangrijk dat alle stakeholders zich blijven inzetten om de energietransitie te doen slagen. Datacenters zullen dat in ieder geval wel doen”, aldus Barentsen.

Het potentieel van datathermie
Datacenters kunnen met hun warmte tot wel 1 miljoen huishoudens verwarmen in combinatie met lage temperatuur (LT) warmtenetten en warmtepompen. Recent onderzoek van Deltares (LT verwarming: Deltares) laat zien dat zo’n 60% van de woningvoorraad in Nederland verwarmd kan worden met een LT warmtenet. De datacenter branche blijft daarom oproepen tot het creëren van voldoende vraag naar duurzame warmte uit warmtenetten zodat datathermie optimaal kan worden ingezet en dat de door datacenters gebruikte duurzame energie kan worden hergebruikt voor een maatschappelijk doel.

Gerelateerd

Meest gelezen

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

En blijf op de hoogte over het laatste datacenter nieuws!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste datacenter nieuws