Nieuws

Samenvatting Algemeen Overleg Commissie Klimaat en Energie

Samenvatting Algemeen Overleg Commissie Klimaat en Energie

Afgelopen donderdag 2 juli is er tijdens het algemeen overleg (AO) van de Tweede Kamer Commissie Klimaat en Energie, gesproken over een aantal zeer relevante onderwerpen in onze branche. Onderwerpen als netcapaciteit, Warmtewet 2, en de SDE++ subsidie kwamen aan bod. 

Door de toenemende aandacht van de pers en in het bijzonder de aandacht van NRC aangaande de situatie in Middenmeer, is energie in de vorm van datacenter restwarmte een aandachtspunt geworden in deze commissie.

Om onze leden op de hoogte te houden van de actuele stand van zaken, heeft DDA het overleg gevolgd en de belangrijkste zaken aangaande datacenters hieronder op een rijtje gezet. Wij zagen een positieve ontwikkeling, namelijk dat het belang van datacenters in Nederland, zoals uitgedragen door DDA, door veel commissieleden werd erkend.

Bekijk het volledige AO hier: https://debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/klimaat-en-energie-15

Samenvatting: relevante zaken besproken tijdens het AO

Moorlag (PvdA) kaart, als eerste onderwerp van het overleg, de groei van datacenters in Nederland aan. Hij benoemt met name het grote beslag op ruimte, groene stroom (betaald uit ODE) en netcapaciteit. Daarnaast brengt hij de kwestie ter sprake of Nederland een onevenredige hoeveelheid data verwerkt in vergelijking met de rest van Europa en mondiaal.

Dat leidde tot vragen aan Moorlag door Sienot (D66), Raan (PvdA) en van der Lee (GroenLinks). Hierbij valt op dat deze 3 partijen allen het belang van datacenters onderstrepen met weliswaar verschillende argumenten (restwarmte, duurzame digitale economische groei, ontwikkelen van een duurzame industrie) passend bij het partijbeleid.

De nieuwe SDE++ regeling wordt door veel partijen bekritiseerd doordat de subsidie te veel focus legt op biomassa en CCS/CCU, terwijl juist biomassa momenteel onder vuur ligt. Ook DDA heeft uitgesproken dat de nieuwe regeling te weinig mogelijkheden biedt voor datacenters. 

De meeste commissieleden lijken tijdens het AO tevreden over de aanbeveling van SER om te stoppen met houtige biomassa (stoken op regionale reststromen uitgezonderd).

Ook worden er vragen gesteld over de stroom infrastructuur. Een belangrijk vraagstuk is hoe de uitbreiding van de infrastructuur kan worden versneld om de grote hoeveelheden zon- en windenergie te kunnen transporteren. De uitbreiding, die door alle partijen als noodzakelijk wordt gezien, hebben doorgaans beslistrajecten tot wel 7 jaar. Dit wordt als een enorm struikelblok gezien.

Er wordt met regelmaat verwezen naar de dubbele energiebelasting op energieopslagsystemen, welke ook als een obstakel wordt gezien om de energietransitie te realiseren.

Er is veel aandacht voor duurzaam economisch herstel van de huidige Covid-19 crisis. Dit gaat met name om de banen die nodig zijn in het verduurzamingsproces zoals in de digitale economie en banen die de energietransitie helpen versnellen. Ook wordt er door veel partijen stilgestaan bij het achterblijven van de klimaatdoelstellingen.

Minister Wiebes gaat in zijn reactie nog specifiek in op datacenters (tijdstip 1.29.07 van de opname, aftellend). Hij verwijst naar de regionale verantwoordelijkheid. Deze wordt uitgelegd in de Ruimtelijk Economische Ontwikkel Strategie (REOS). Wiebes benadrukt dat de energie die een datacenter in gaat, weer opnieuw in te zetten is in de vorm van warmte.  Wiebes stelt dat het zeer wenselijk is om datacenter restwarmte te gebruiken maar wil zich eerst graag verder laten informeren door de RES (Regionale Energie Strategie) overleggen.

Kortom, datacenters zijn, mede door het NRC artikel, een goed besproken onderwerp tijdens het algemeen overleg van deze commissie. Het is een positieve ontwikkeling dat datacenters nu op de politieke agenda staan en dat de negatieve en eenzijdige berichtgeving van o.a. het NRC de algemene sfeer van het overleg niet  heeft beïnvloed. De politieke erkenning van het belang van datacenters wordt steeds groter en ook de waardevolle rol die datacenters kunnen spelen in de warmtelevering en energietransitie wordt onderschreven . 

Als DDA zullen we ons op dit vlak blijven inzetten om zodoende groeiruimte en erkenning van het economische belang voor Nederland van onze branche te blijven belichten.

Gerelateerd

Meest gelezen

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

En blijf op de hoogte over het laatste datacenter nieuws!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste datacenter nieuws