Nieuws

Informatie rond tijdelijke verlaging brandstofaccijns en btw op energie

Informatie rond tijdelijke verlaging brandstofaccijns en btw op energie

De Eerste Kamer heeft op 28 juni 2022 de Wet aanvullende fiscale koopkrachtmaatregelen 2022 aangenomen. Deze wet regelt de verlaging van het btw-tarief op energie van het algemene tarief (21%) naar het verlaagde tarief (9%) per 1 juli 2022, en de verlaging van de brandstofaccijns met 21% met terugwerkende kracht per 1 april 2022. Het doel van deze tijdelijke koopkrachtmaatregelen is om de effecten van de huidige prijsstijgingen voor consumenten als gevolg van de energiecrisis te dempen.

We hebben ter verduidelijking contact opgenomen met de Belastingdienst. De belastingdienst geeft aan dat datacenters niet onder werking van deze wet vallen, omdat er energie wordt ingekocht om er een samengesteld, commercieel product van te maken.

Standpunt belastingdienst

De belastingdienst geeft aan gezien dat colocatie moet worden gezien als samengestelde dienst waardoor het doorzetten van het lagere tarief niet toegestaan is.

In hun woorden: De belastingdienst is van mening dat colocatie datacenters één samengestelde prestatie verrichten, waarbij het verrichten van de colocatie diensten de hoofdprestatie is. De levering van elektriciteit is in dit geval een bijkomende prestatie, nodig om de hoofdprestatie mogelijk te maken. Bovendien zal het afnemen van de colocatie diensten zonder het afnemen van de elektriciteit niet zinvol zijn en het afnemen van elektriciteit zonder de colocatie diensten vanuit de modale consument gezien geen doel op zich zijn. Het splitsen van de prestatie is in hun ogen dan ook kunstmatig.

De levering van de elektriciteit en het beschikbaar stellen van de power rights volgt de btw-behandeling van de colocatie diensten en is daarmee belast naar het algemene tarief.

Juridisch kader
Verlaagd tarief energie

Op grond van art. 9lid 2 sub a, jo. tabel 1 onderdeel 5c Wet OB wordt elektriciteit die wordt geleverd via het elektriciteitsnet belast tegen het verlaagde tarief van 9%.

Samengestelde prestatie
Uit de toelichting op Tabel I van de Wet OB volgt dat bij transacties die uit meerdere leveringen en/of diensten bestaan (samengestelde prestaties), voor de toepassing van het verlaagde btw-tarief van Tabel I eerst moet worden bepaald of sprake is van één levering of één dienst of van meerdere afzonderlijke leveringen en/of diensten.l In principe moet elke prestatie (levering of dienst) als onderscheiden en zelfstandig worden beschouwd. Op dit uitgangspunt bestaan twee uitzonderingen. Er is sprake van één enkele prestatie als (1) een prestatie bijkomend is bij een hoofdprestatie of (2) als prestaties één ondeelbare economische prestatie vormen.2

Bijkomende prestaties zijn prestaties die voor de modale consument geen doel op zich vormen, maar een middel zijn om de hoofdprestatie optimaal te kunnen gebruiken of om deze zo aantrekkelijk mogelijk te maken.

Van een ondeelbare economische prestatie is sprake wanneer prestaties zo nauw met elkaar verbonden zijn dat zij vanuit de positie van de modale consument, objectief gezien één ondeelbare economische prestatie vormen, waarvan splitsing kunstmatig zou zijn. Een aanwijzing daarvoor is dat de prestaties afzonderlijk niet het vereiste praktische nut hebben voor de afnemer.

Gerelateerd

Meest gelezen

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

En blijf op de hoogte over het laatste datacenter nieuws!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste datacenter nieuws