Nieuws

Nieuw datacenterbeleid gemeente Haarlemmermeer

Nieuw datacenterbeleid gemeente Haarlemmermeer

De gemeente Haarlemmermeer heeft vandaag grote stappen gezet richting een eindresultaat rondom de tijdelijke bouwstop.

Op 10 juni werd door het college ingestemd met het voorlopige, nieuwe beleid. Wat nu volgt is een inspraakperiode van zes weken. Hierna zal de vernieuwde versie aan de gemeenteraad voorgelegd worden.

De DDA is verheugd dat het beleid in deze fase is gekomen en kijkt met vertrouwen uit naar het oordeel van de gemeenteraad na de zomer.

Lees hieronder het volledige persbericht.

_________________________________

Hoofdlijnen Datacenterbeleid Haarlemmermeer

Alleen innovatieve, duurzame en groene datacenters zijn welkom

Op 9 juni 2020 heeft het college van Haarlemmermeer besloten om de gemeenteraad voor te stellen in te stemmen met de hoofdlijnen van het Datacenterbeleid Haarlemmermeer. In dit beleid worden specifiek een aantal bedrijventerreinen aangewezen als gebieden waar datacenters zich kunnen vestigen en uitbreiden. Alle andere bedrijventerreinen en gronden zoals het landelijk gebied of woongebieden worden uitgesloten. Daarnaast zet de gemeente in op gematigde groei en concentratie van datacenters tot 2030. Na 2030 is geen ruimte meer beschikbaar in de gemeente voor datacenters. Tot nog toe ontbrak het de gemeente aan instrumenten om te bepalen waar datacenters zich mogen vestigen. Met dit beleid krijgt de gemeente meer grip op de bouw van datacenters.


Voorwaarden

Datacenters zijn onmisbare voorzieningen in onze maatschappij. Alles wat online gebeurt, is terug te leiden tot een datacenter. De komende jaren neem ons dataverkeer fors toe. Bedrijven zullen in snel tempo digitaliseren. “Gezien het economisch belang en de groeiambitie van de sector is dit beleid hard nodig. Omdat het college ruimtelijke kwaliteit van groot belang vindt hebben we strenge voorwaarden opgenomen voor de vestiging van datacenters in onze gemeente. Alleen de meest innovatieve, duurzame en groene datacenters zijn welkom” zegt wethouder Marja Ruigrok (Economische zaken en Innovatie).

Voorbereidingsbesluit

Vorig jaar zomer besloot het college voorlopig geen nieuwe datacenters in Haarlemmermeer toe te staan. Wethouder Mariëtte Sedee (Ruimtelijke Ontwikkeling): Via een voorbereidingsbesluit werd de bouw van datacenters tijdelijk stopgezet. De ruimte in Haarlemmermeer is schaars en ons landschap is van grote waarde. Daar willen we zorgvuldig mee omgaan. We zijn een aantrekkelijke gemeente, voor wonen, ondernemen en recreëren, en dat willen we ook blijven. Met dit datacenterbeleid kunnen we sturen op de locaties en voorwaarden voor de vestiging van datacenters. En daarmee krijgen we grip op de ruimte.”

90% versie

Het datacenterbeleid bestaat uit een nota, onderstaande kaart met gebieden waar datacenters zich mogen vestigen en de bijbehorende vestigingsvoorwaarden. De juridische vertaling vindt plaats in het

ontwerpbestemmingsplan Parapluplan datacenters. Hierin wordt aangegeven hoeveel hectare aan datacenters de gemeente wil faciliteren, op welke locaties en onder welke voorwaarden. Het kan zijn dat als gevolg van zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan Parapluplan datacenters, het beleid nog op enkele onderdelen wijzigt. Daarom is gekozen om eerst de hoofdlijnen van het beleid vast te stellen in een 90% versie. Beleid en ontwerpbestemmingsplan blijven zo goed op elkaar aangesloten. Het Datacenterbeleid gemeente Haarlemmermeer wordt tegelijkertijd met het bestemmingsplan Parapluplan Datacenters ter besluitvorming aan de raad aangeboden in oktober 2020.

Gerelateerd

Meest gelezen

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

En blijf op de hoogte over het laatste datacenter nieuws!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste datacenter nieuws