Nieuws

 

Brief aan aankomend kabinet: ‘​​GRATIS: Datacenter warmte om de Nederlandse energietransitie te versnellen’

Brief aan aankomend kabinet: ‘​​GRATIS: Datacenter warmte om de Nederlandse energietransitie te versnellen’

Geacht aankomend kabinet,

We leven in tijden van grote verandering. De steeds verdergaande digitalisering raakt alle sectoren van de samenleving en economie. Bedrijfsmodellen worden omgegooid, nieuwe sectoren ontstaan door de mogelijkheden van het internet.

Tegelijkertijd voltrekt zich ook een ingrijpende transitie naar duurzame energie. De digitale transformatie en de verduurzaming van de energievoorziening kunnen hand in hand gaan als de juiste kansen aangegrepen worden.

Hoe kan de datacenter sector een bijdrage leveren om zo efficiënt en zo slim mogelijk energie te gebruiken om klimaatdoelen zo snel mogelijk te realiseren?

Alles wat online gebeurt in de wereld, staat ergens in een datacenter. En de kans is zelfs heel groot dat het datacenter in Nederland staat. De Nederlandse datacenter industrie groeit al jaren het snelst in Europa. We zijn als Nederland de Digital Gateway to Europe, de digitale mainport van Nederland, de data distributie hub voor digitale diensten in Europa. Of het nu gaat om datakabels over zee en over land, internet exchanges, cloud partijen, alles komt samen of gebeurt in een datacenter. Datacenters zijn het nieuwe fundament van onze digitale samenleving en economie en de meest zichtbare component van onze digitale infrastructuur.

Een toekomstbestendige sector
De datacentersector is een voorbeeld van een bedrijfstak die al ‘future proof’ is: geheel geëlektrificeerd en bijna volledig draaiend op groene stroom. Datacenters brengen enorme efficiency voordelen want door IT-apparatuur op één plaats samen te brengen, te concentreren, en door de professionele exploitatie van de datacenter faciliteiten worden enorme hoeveelheden energie bespaard in vergelijking met wanneer de ICT bij de bedrijven zou blijven staan. Door schaalvoordeel, specialisatie en hoogwaardige technologie kunnen datacenters zeer efficiënt omgaan met energie en moeten bedrijfs-economisch dit, heel natuurlijk, ook nastreven om de kostprijs zo aantrekkelijk mogelijk te houden voor hun klanten. Zonder datacenters zou onze economie en samenleving meer dan het dubbele van de hoeveelheid energie gebruiken die nu wordt gebruikt.

Groen energie potentieel
De concentratie van online diensten in een datacenter, al dan niet gevestigd met andere datacenters op een campus, biedt een enorm, tot dusver nauwelijks benut energie potentieel. Het grootste gedeelte van de groene stroom die datacenters verbruiken wordt vrijwel geheel omgezet in warmte. Deze restwarmte wordt op dit moment niet of nauwelijks nuttig hergebruikt.

Deze nu al aanwezige energie, door groene stroom opgewekte hoogwaardige, laag calorische restwarmte, kunnen we hergebruiken. Huizen, kantoren en kassen kunnen met deze warmte worden verwarmd. Industriële processen kunnen we hiermee sneller verduurzamen.

Hiermee halen we CO2 doelen eerder, versnellen we de energie transitie en hoeven we minder gas te winnen. Iets wat gezien de problematiek in de provincie Groningen en de slinkende gasvoorraad ook een belangrijk maatschappelijk voordeel biedt.

Als Nederlandse datacenter branche, vertegenwoordigd door de Dutch Datacenter Association, willen we de energie transitie versnellen. Daarom bieden we, onder bepaalde randvoorwaarden, bij deze onze restwarmte aan. GRATIS af te halen.

Hoogachtend,

Stijn Grove
Directeur
Dutch Datacenter Association

Lees meer over dit aanbod hier.
Lees het artikel van de Telegraaf hier.

Gerelateerd

Meest gelezen

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

En blijf op de hoogte over het laatste datacenter nieuws!