Duurzaamheid & Energie efficiëntie

De belangrijkste cijfers over de datacenter sector

Iedereen maakt steeds meer gebruik van digitale diensten

Alles wat online gebeurt, komt uit datacenters. Iedereen gebruikt online diensten om te werken, leren en ontspannen. Nederland is met Denemarken en het Verenigd Koninkrijk koploper in het dagelijks gebruiken van het internet. Volgens Europees onderzoek gebruikt 90% van de Nederlanders (16-75 jaar) dagelijks het internet. Het EU-gemiddelde is 76%. We consumeren gemiddeld meer dan 8 uur per dag (digitale) media. Iedereen, elk persoon en elk bedrijf gebruikt dus elke dag datacenters.

80% van de Nederlandse bedrijven met meer dan 250 werknemers, maken gebruik van clouddiensten, blijkt uit cijfers van CBS. Alle applicaties die we gebruiken om ons werk te doen, vinden hun basis in een datacenter. Datacenters zijn met hun dienstverlening het fundament onder onze digitale economie. Maar ook alle slimme oplossingen essentieel om de energietransitie te kunnen maken komen uit een datacenter. 

Voor de sterke groei van digitalisering zijn datacenters nodig. Juist in de tijd van Covid-19 en thuiswerken, en als sterke motor voor herstel na de crisis en het gereedschap voor de transitie naar een duurzame economie en samenleving. De toekomst is digitaal.

Zie bron:
https://longreads.cbs.nl/ict-kennis-en-economie-2019/ict-gebruik-van-huishoudens-en-personen/
https://www.ocwincijfers.nl/cultuur-media/media/media-tijdsbesteding
www.computable.nl/artikel/nieuws/cloud-computing/6819911/250449/cbs-helft-bedrijven-gebruikt-cloud-diensten

Energie & Duurzaamheid


Energiegebruik datacenters 0,32% van het totale energieverbruik van Nederland

Het CBS heeft in opdracht van de ministeries EZK en BZK toegang gekregen tot de leveringsadministraties van TenneT, Liander en aanverwante partijen. Zo is voor het eerst exact vastgesteld hoeveel elektriciteit in 2017, 2018 en 2019 is geleverd aan alle zelfstandige datacenters in Nederland. Dat bleek aanzienlijk minder dan eerder in tal van onderzoeken werd aangenomen.

Het huidige stroomverbruik van datacenters in Nederland komt neer op 2,7 miljard kilowattuur. Dat is 2,3% van het Nederlandse stroomverbruik, dat 113,1 miljard kilowattuur bedraagt. Kijkend naar het totale energieverbruik in Nederland, dat 3046 Petajoule (PJ) bedraagt, gebruikt de datacenter sector omgerekend 9,71 PJ, en dat is 0,32% van het totaal. 

Zie bronnen:
www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2020/51/elektriciteit-geleverd-aan-datacenters-2017-2019
www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/12/elektriciteitsproductie-naar-recordhoogte
www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/20/minder-steenkool-en-meer-aardgas-verbruikt-in-2019


Het elektriciteitsverbruik van datacenters wereldwijd groeit de laatste 10 jaar nauwelijks en het aantal datacenters neemt af

Volgens het Internationaal Energie Agentschap (IEA) zijn datacenters en datatransmissie-netwerken elk goed voor ongeveer 1% van het wereldwijde elektriciteitsverbruik in 2019. Sinds 2010 is het aantal internetgebruikers wereldwijd verdubbeld, terwijl het internetverkeer vertienvoudigd is. Echter, door de concentratie van IT in datacenters bleef het energieverbruik gedurende die periode stabiel en groeide nauwelijks.

Veel van de IT / ICT-apparatuur werd al gebruikt toen datacenters deze IT, en daarmee hun energieverbruik, gingen concentreren. Door inefficiënte serverruimtes te verhuizen en verplaatsen naar professionele, grote en efficiëntere datacenters, is het energieverbruik een stuk efficiënter gemaakt. Dankzij deze besparingen en door gebruik van meer Cloud-applicaties kon het energieverbruik ondanks de enorme groei van internetverkeer gelijk blijven.

Veel kleinere datacenters sloten hun deuren en migreerden naar enkele grotere datacenters. Het totale aantal datacenters in Nederland daalt vanwege deze reden al jaren. Een goed voorbeeld hiervan is de Nederlandse Rijksoverheid die van meer dan 60 datacenters naar 5 ging, en daarmee tevens haar energieverbruik halveerde.

Zie bronnen:
www.iea.org/reports/data-centres-and-data-transmission-networks
www.volkskrant.nl/wetenschap/datacenters-slurpen-minder-dan-verwacht~b635bc37
https://www.agconnect.nl/artikel/datacenterconsolidatie-rijk-nu-op-tweederde


De Nederlandse datacenter sector heeft reeds 86% van hun energiebehoefte vergroend

Volgens jaarlijks terugkerend DDA-onderzoek kopen datacenters in Nederland inmiddels 86% van hun stroombehoefte duurzaam in. Datacenters leiden in het gebruik van duurzame energie t.o.v. bijna alle andere industrieën. De stroom wordt in zowel Nederland als daarbuiten ingekocht. Via het ‘Climate Neutral Data Centre Pact’ heeft de Europese datacenter sector gezamenlijk gepleit in 2030 klimaatneutraal te zijn. De verwachting is dat de Nederlandse datacenters dit al veel eerder bereiken. 

Zie bron:
www.dutchdatacenters.nl/publicaties/sodd2020


Datacenters zijn aanjager van groene energieprojecten zoals windparken

Door het aangaan van langdurende inkoopcontracten (PPA’s) zijn datacenters cruciale partijen om financiering van nieuwe wind- en zonneparken zonder subsidie rond te krijgen. Datacenters zijn stabiele grootverbruikers, en zijn daarbij belangrijke partners voor het initieel mogelijk maken van groene energie projecten zoals nieuwe windparken. Als een van de weinige sectoren zetten datacenters hier vol op in, en is de sector reeds dichtbij de einddoelen van het klimaatakkoord.

Zie bron:
www.fd.nl/ondernemen/1373203/buitenlandse-multinationals-cruciaal-voor-slagen-van-de-energietransitie-in-nederland


Datacenter restwarmte is zeer geschikt voor lokale warmte infrastructuur: energie twee keer gebruikt

Datacenter restwarmte is zeer geschikt voor onze nieuwe warmte infrastructuur, waarbij een lokaal systeem gebruikmaakt van lokale warmtebronnen. Datacenters bevinden zich in de meeste grote steden en kunnen een lokaal warmtenet voorzien van duurzame warmte voor de gebouwde omgeving. Dit is op verschillende plaatsen al jaren operationeel en realiteit. In Amsterdam Science Park worden 1300 appartementen inmiddels verwarmd, in Eindhoven zo’n 40 kantoorgebouwen op de High Tech Campus, een zwembad, school en kweker in Aalsmeer en binnenkort komen daar zo’n 2500 woningen bij in Groningen. Dit zou echter veel meer kunnen zijn, als de nu nog belemmerende regelgeving hierover wordt aangepast.

Door nieuwe ontwikkelingen in de nieuwbouw, die veel energiezuiniger is, is de lagere temperatuur van de datacenter restwarmte, 25-30 ℃, perfect geschikt. Doordat de meeste datacenters groene stroom gebruiken, van de DDA-leden gebruikt 86% groene stroom, is datacenter restwarmte ook nog eens duurzaam opgewekt. Door de energie tweemaal te gebruiken is het een prachtig voorbeeld van de circulaire samenleving.

Zie bron:
Rapport Berenschot


De datacenter sector is vrijwel geheel emissieloos

Als geheel geëlektrificeerde sector heeft de sector geen directe broeikasgasemissies. Alleen bij een onderbreking in de stroomlevering schakelen datacenters over op noodstroom. In Nederland zijn er relatief weinig storingen: gebruikers hadden in de afgelopen vijf jaar jaarlijks gemiddeld 24 minuten geen stroom. Gezien de sector geheel is geëlektrificeerd en bij veel bedrijven reeds 100% van de stroom uit duurzame bronnen komt, dit betreft de scope 1 en 2 emissies, voldoen veel bedrijven aan de Prestatieladder niveau 3.

Zie bronnen:
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83300NED/table?ts=1614026252642
www.netbeheernederland.nl/dossiers/betrouwbaarheid-23


Datacenter sector in top 5 wat betreft energiebesparende maatregelen in Nederland 

40 sectoren werken samen met de overheid aan energiebesparing en CO2-reductie in het kader van het Energieakkoord en de Meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA(3)/MEE). Al bijna 15 jaar doen datacenters hier actief aan mee en staan ze steevast in de top 5 van best presterende sectoren. Ook worden samen met RVO de Erkende Maatregelen Lijsten (EML) opgesteld en periodiek getoetst en uitgebreid. Qua efficiency, gemeten in PUE, staan Nederlandse datacenters aan de top in Europa. Nergens zijn de efficiency eisen zo strikt (PUE<1,2 in de MRA).

Zie bronnen:
www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/mja3-mee
https://journal.uptimeinstitute.com/datacenter-energy-efficiency-by-region/
https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/9525637/1/1544A_20_bijl1%20Vestigingsbeleid%20datacenters%20gemeente%20Amsterdam


Thuiswerken dankzij datacenters levert energiewinst op

Met 55% van de beroepsbevolking thuis aan het werk, leunt Nederland extra hard op haar digitale infrastructuur. Al die miljoenen thuiswerkplekken worden immers door datacenters gefaciliteerd. Uit cijfers van het International Energy Agency blijkt dat het wereldwijde internetverkeer tussen februari en medio april 2020 met bijna 40% is gestegen. Met daarbij duidelijke duurzaamheidswinst: Nederland verbruikt 10% minder energie en stootte tot nu toe 5 Mton minder CO2 uit, terwijl het stroomverbruik van de datacenters zelf met slechts 1-4% steeg.

Het IEA ontdekte dat als iedereen die vanuit huis kan werken, dat één dag per week zou doen, het totale effect op de wereldwijde CO2-uitstoot een jaarlijkse daling van 24 miljoen ton (Mt) zou zijn – wat overeenkomt met het grootste deel van de jaarlijkse CO2-uitstoot van Groot-Londen.

Zie bronnen:
www.iea.org/reports/data-centres-and-data-transmission-networks
www.iea.org/commentaries/working-from-home-can-save-energy-and-reduce-emissions-but-how-much

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

En blijf op de hoogte over het laatste datacenter nieuws!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste datacenter nieuws