Duurzaamheid & Energie efficiëntie

De belangrijkste cijfers over de datacenter sector

Energie & Duurzaamheid

 
Energieverbruik datacenters 0,39% van het totale energieverbruik van Nederland

Onderzoek door het CBS toont aan dat datacenters in Nederland 2,8% van de elektriciteit verbruiken. Dit komt overeen met 0,39% van het totale energieverbruik in Nederland. 88% van die stroom wordt door DDA datacenters groen ingekocht (State of the Dutch Data Centers 2021).

Het CBS heeft in opdracht van de ministeries EZK en BZK toegang gekregen tot de leveringsadministraties van TenneT, Liander en aanverwante partijen. Zo is exact vastgesteld hoeveel elektriciteit in 2017-2020 is geleverd aan alle zelfstandige datacenters in Nederland. Dat bleek aanzienlijk minder dan eerder werd aangenomen.

Het huidige stroomverbruik van datacenters in Nederland komt neer op 3,2 miljard kilowattuur (TWh). Dat is 2,8% van het Nederlandse stroomverbruik, dat 111,2 miljard kilowattuur bedraagt. Kijkend naar het totale energieverbruik in Nederland, dat 2,943 Petajoule (PJ) bedraagt, verbruikt de datacenter sector omgerekend 11,52 PJ. Dat is 0,39% van het totaal energieverbruik.

Zie bronnen:
CBS: Elektriciteit geleverd aan datacenters 2017-2020
CBS: Elektriciteitsproductie stijgt in 2020

 


De Nederlandse datacenter sector heeft reeds 88% van hun energiebehoefte vergroend

Volgens jaarlijks terugkerend DDA-onderzoek kopen datacenters in Nederland inmiddels 88% van hun stroombehoefte duurzaam in. Datacenters leiden in het gebruik van duurzame energie t.o.v. bijna alle andere industrieën. De stroom wordt in zowel Nederland als daarbuiten ingekocht. Via het ‘Climate Neutral Data Centre Pact’ heeft de Europese datacenter sector gezamenlijk gepleit in 2030 klimaatneutraal te zijn. De verwachting is dat de Nederlandse datacenters dit al veel eerder bereiken. 

Het elektriciteitsverbruik van datacenters wereldwijd groeit de laatste 10 jaar nauwelijks en het aantal datacenters neemt af

Volgens het Internationaal Energie Agentschap (IEA) verbruiken datacenters wereldwijd zo’n 200-250 TWh in 2020. Het IEA rapporteert dat datacenters en datatransmissie-netwerken elk goed voor ongeveer 1% van het wereldwijde elektriciteitsverbruik in 2020, net zoveel als in 2010.

Dit terwijl sinds 2010 het aantal internetgebruikers verdubbelde, en het internetverkeer met een factor 15 toenam. De reden hiervoor is dat door de concentratie van IT in datacenters het energieverbruik in die periode stabiel bleef en nauwelijks groeide. Door inefficiënte serverruimtes te verhuizen en verplaatsen naar professionele, grote en efficiëntere datacenters, is het energieverbruik een stuk efficiënter gemaakt. Dankzij deze besparingen en door gebruik van meer Cloud-applicaties is het energieverbruik ondanks de enorme groei van internetverkeer min of meer gelijk gebleven.

Een goed voorbeeld hiervan is de Nederlandse Rijksoverheid die van meer dan 60 datacenters naar 5 ging, en daarmee tevens haar energieverbruik halveerde. Zie nieuwsbericht hier.

Bron: Wereldwijde trends in internetverkeer, workloads datacenters en energieverbruik in datacenters, 2010-2020
Internationaal Energie Agentschap (IEA) – Laatst bijgewerkt januari 2021. IEA. Alle rechten voorbehouden
 

Datacenters zijn aanjager van groene energieprojecten zoals windparken

Door het aangaan van langdurende inkoopcontracten (PPA’s) zijn datacenters cruciale partijen om financiering van nieuwe wind- en zonneparken zonder subsidie rond te krijgen. Datacenters zijn stabiele grootverbruikers, en zijn daarbij belangrijke partners voor het initieel mogelijk maken van groene energie projecten zoals nieuwe windparken. Als een van de weinige sectoren zetten datacenters hier vol op in, en is de sector reeds dichtbij de einddoelen van het klimaatakkoord.

Zie bron:
www.fd.nl/ondernemen/1373203/buitenlandse-multinationals-cruciaal-voor-slagen-van-de-energietransitie-in-nederland


Datacenter restwarmte is zeer geschikt voor lokale warmte infrastructuur: energie twee keer gebruikt

Datacenter restwarmte is zeer geschikt voor onze nieuwe warmte infrastructuur, waarbij een lokaal systeem gebruikmaakt van lokale warmtebronnen. Datacenters bevinden zich in de meeste grote steden en kunnen een lokaal warmtenet voorzien van duurzame warmte voor de gebouwde omgeving. Dit is op verschillende plaatsen al jaren operationeel en realiteit. In Amsterdam Science Park worden 1300 appartementen inmiddels verwarmd, in Eindhoven zo’n 40 kantoorgebouwen op de High Tech Campus, een zwembad, school en kweker in Aalsmeer en binnenkort komen daar zo’n 10.000 woningen bij in Groningen. Daarnaast zijn er zeer concrete plannen in Amsterdam Zuidoost, een bedrijvenpark bij Haarlem en een bedrijfsterrein bij Schiphol-Rijk. Dit zou echter veel meer kunnen zijn, als de nu nog belemmerende regelgeving hierover wordt aangepast.

Door nieuwe ontwikkelingen in de nieuwbouw, die veel energiezuiniger is, is de lagere temperatuur van de datacenter restwarmte, 25-30 ℃, perfect geschikt. Doordat de meeste datacenters groene stroom gebruiken, van de DDA-leden wordt 88% groen ingekocht, is datacenter restwarmte ook nog eens duurzaam opgewekt. Door de energie tweemaal te gebruiken is het een prachtig voorbeeld van de circulaire samenleving.

Zie bron:
Rapport Berenschot


De datacenter sector is vrijwel geheel emissieloos

Als geheel geëlektrificeerde sector heeft de sector geen directe broeikasgasemissies. Alleen bij een onderbreking in de stroomlevering schakelen datacenters over op noodstroom. In Nederland zijn er relatief weinig storingen: gebruikers hadden in de afgelopen vijf jaar jaarlijks gemiddeld 24 minuten geen stroom. Gezien de sector geheel is geëlektrificeerd en bij veel bedrijven reeds 100% van de stroom uit duurzame bronnen komt, dit betreft de scope 1 en 2 emissies, voldoen veel bedrijven aan de Prestatieladder niveau 3.

Zie bronnen:
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83300NED/table?ts=1614026252642
www.netbeheernederland.nl/dossiers/betrouwbaarheid-23


Datacenter sector in top 5 wat betreft energiebesparende maatregelen in Nederland 

40 sectoren werken samen met de overheid aan energiebesparing en CO2-reductie in het kader van het Energieakkoord en de Meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA(3)/MEE). Al bijna 15 jaar doen datacenters hier actief aan mee en staan ze steevast in de top 5 van best presterende sectoren. Ook worden samen met RVO de Erkende Maatregelen Lijsten (EML) opgesteld en periodiek getoetst en uitgebreid. Qua efficiency, gemeten in PUE, staan Nederlandse datacenters aan de top in Europa. Nergens zijn de efficiency eisen zo strikt (PUE<1,2 in de MRA).

Zie bronnen:
www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/mja3-mee
https://journal.uptimeinstitute.com/datacenter-energy-efficiency-by-region/
https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/9525637/1/1544A_20_bijl1%20Vestigingsbeleid%20datacenters%20gemeente%20Amsterdam


Thuiswerken dankzij datacenters levert energiewinst op

Met 55% van de beroepsbevolking thuis aan het werk, leunt Nederland extra hard op haar digitale infrastructuur. Al die miljoenen thuiswerkplekken worden immers door datacenters gefaciliteerd. Uit cijfers van het International Energy Agency blijkt dat het wereldwijde internetverkeer tussen februari en medio april 2020 met bijna 40% is gestegen. Met daarbij duidelijke duurzaamheidswinst: Nederland verbruikt 10% minder energie en stootte tot nu toe 5 Mton minder CO2 uit, terwijl het stroomverbruik van de datacenters zelf met slechts 1-4% steeg.

Het IEA ontdekte dat als iedereen die vanuit huis kan werken, dat één dag per week zou doen, het totale effect op de wereldwijde CO2-uitstoot een jaarlijkse daling van 24 miljoen ton (Mt) zou zijn – wat overeenkomt met het grootste deel van de jaarlijkse CO2-uitstoot van Groot-Londen.

Zie bronnen:
www.iea.org/reports/data-centres-and-data-transmission-networks
www.iea.org/commentaries/working-from-home-can-save-energy-and-reduce-emissions-but-how-much

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

En blijf op de hoogte over het laatste datacenter nieuws!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste datacenter nieuws