DDA

Download nu het Innovatie Event rapport over digitale innovatie en duurzaamheid

Innovatie in de datacenter sector

We leven in veranderende tijden. Innovatie en daardoor continue verandering staan dagelijks op de agenda. Digitale disrupties en de energie transitie komen samen in onze datacenter industrie. Hoe gaan we met deze uitdagingen om?

Naar aanleiding van de DDA Innovatiedag publiceren wij met groot genoegen het daaruit voortvloeiende rapport. Op deze dag, 1 juni 2017, kwamen deelnemers en partners van de DDA samen in LAB.073 van Enexis om te spreken over innovatie en verduurzaming. De locatie was niet voor niets gekozen: het pand is een oud transformatorhuis dat is omgebouwd tot werkplek en broedplaats voor nieuwe innovaties.

Het datacenter van de toekomst

Twee dominante thema’s kwamen tijdens de interactieve sessie naar voren. Het eerste thema had betrekking op de verdere verduurzaming van de datacenter sector. Op dit vlak zijn de laatste tien jaar al grote stappen gezet. Moderne Nederlandse datacenters gebruiken uitsluitend groene stroom. Daarnaast hebben ze een Power Usage Effectiveness (PUE) van tussen de 1.12 en 1.15. Doordat de ‘big wins’ al gehaald zijn, is het een uitdaging om nog verder te verduurzamen. Is het bijvoorbeeld mogelijk om als datacenter energie neutraal te worden?

Het tweede thema was de ontwikkeling van datacenters als faciliteit de komende tien jaar. Enerzijds wordt verwacht dat de opkomst van IoT zal leiden tot meer, veel kleinere datacenters dan nu het geval is. De belangrijkste drijvende kracht achter deze micro- of mini datacenters is de behoefte aan lage latency en goede connectiviteit die met bepaalde IoT toepassingen gepaard zal gaan. Tegelijkertijd zien we dat er steeds meer ‘grote jongens’ op de markt komen: datacenters van 50-100 MW zijn geen uitzondering meer. Hoe verhouden deze twee ontwikkelingen zich tot elkaar?

Bovengenoemde thema’s worden uitgebreid besproken in het Innovatie Event rapport. Daarnaast geven Huawei, Minkels, Socomec en Stulz – hoofdpartners van de DDA – hun visie op innovatie en duurzaamheid in de datacenter sector.

Download de publicatie nu via deze link.