Welk datacenter past bij mij?

Datacenters

Steeds meer bedrijven kiezen ervoor hun IT-infrastructuur te migreren naar een datacenter.  Outsourcing of uitbesteding aan een datacenter biedt een hoop voordelen. Datacenters bieden de mogelijkheden – schaalbaarheid, security, efficiëntie en state-of-the-art technologie – die steeds vaker verlangd wordt door bedrijven en organisaties, maar te kostbaar zijn om zelf te realiseren. De keuze voor uitbesteding moet weloverwogen gemaakt worden, waarbij aspecten als verwachte groei, de aard van de data en de snelheid waarmee deze uitgewisseld kan worden, in acht moeten worden genomen.
Migratie naar een datacenter is een complexe ingreep. Maar door goed te plannen, communiceren en rekening te houden met het onwaarschijnlijke kunnen risico’s uitgesloten of geminimaliseerd worden. Hieronder beschrijven we in drie stappen hoe migratie naar een (co-locatie) datacenter het beste kan worden aangepakt.

Er zijn tal van datacenters verspreid over heel Nederland. Voldoende keuze dus! Om een datacenter te kiezen dat het beste aansluit op je wensen, kun je als organisatie de volgende vragen stellen: 

  1. Hoe belangrijk is uptime? Allereerst is het belangrijk om op een rij te zetten wat de consequenties zijn wanneer je IT tijdelijk niet beschikbaar is door downtime, of het nu om de hardware gaat of de applicaties die ermee gefaciliteerd worden. Voor sommige bedrijven kan een uitval van enkele seconden al leiden tot enorme (financiële) consequenties. Afhankelijk van de consequenties maak je als bedrijf de afweging of het waarde heeft om een hoger budget te reserveren om meer garanties en een hogere beschikbaarheid te garanderen.

  2. Wil ik mijn infrastructuur dichtbij huis hebben? In theorie is dienstverlening van datacenters niet gebonden aan de locatie. Ook de applicaties die via het datacenter geleverd worden, zijn op afstand te beheren. Toch geven veel bedrijven de voorkeur aan een datacenter in de buurt. Dit is met name het geval als de IT bedoeld is voor de dagelijkse bedrijfsvoering. De nabijheid van het datacenter is dan wenselijk zodat makkelijk (face-to-face) contact onderhouden kan worden. Als er echter gemigreerd wordt naar een datacenter voor bijvoorbeeld recovery doeleinden als zich een ramp voordoet, is het verstandig om een datacenter ver buiten de eigen regio te kiezen.

  3. Welke certificeringen zijn van belang? Een belangrijke reden om te migreren naar een datacenter is de zekerheid en beveiliging die datacenters kunnen bieden. Daartoe zijn een aantal certificeringen van belang. De meest geziene normen en eisen hebben betrekking op datacenter veiligheid (ISO 27001), kwaliteit (ISO 9001) en milieu (ISO 14001). Daarnaast is er nog de NEN 7510 norm, die specifiek bedoeld is voor de beveiliging van patiëntgegevens en als een organisatie financiële transacties afhandelt, dient een datacenter te voldoen aan de Payment Card Industry Security Standard (PCI DSS). 

Een goede planning is essentieel. Want ga maar eens na: zonder IT functioneert de organisatie niet, en als zich problemen voordoen tijdens de migratie ligt alles stil. De voorbereiding is daarom een precaire balans tussen planning en continuïteit, tussen een soepele overgang en de beschikbaarheid van IT. Het streven is dan ook om tijdens de voorbereiding een strategie uiteen te zetten waarbij downtime zoveel mogelijk uitgesloten wordt. Hierin worden de volgende aspecten meegenomen:

  1. Analyse. Allereerst wordt een grondige analyse gemaakt van de noodzakelijke voorbereidingen en investeringen die nodig zijn om de migratie naar een datacenter vlekkeloos te laten verlopen. 

  2. Communicatie. De migratie moet goed gecommuniceerd worden en de specifieke zorgen van verschillende afdelingen en stakeholders moeten afgedekt worden. Het is belangrijk dat er naar de aanwezigheid van schaduw IT gekeken wordt. En zo ja, of dit bedrijfsprocessen kan ondermijnen als de migratie voltooid is. 

  3. Risk assessment. Er moet gekeken worden naar welke bedrijfsonderdelen gehinderd zullen worden door een korte downtime of binnen welke tijdsperiodes downtime het minste overlast oplevert.


Het belangrijkste is om de migratie naar een datacenter in kleine stappen te ondernemen op basis van het draaiboek, waarin ook de kleinste relevante details staan beschreven.

De verhuizing (migratie) kan op drie manieren aangepakt worden. Afhankelijk van de rol en van IT binnen de organisatie, zijn er drie opties. 

  1. Geen downtime. Een optie is om de hele IT-infrastructuur dubbel uit te voeren, waarbij de on-premise hardware pas offline gaat als de apparatuur in het datacenter volledig is geïnstalleerd en getest. 

  2. Stapsgewijze downtime met minimale impact. Een andere optie is om de migratie stap voor stap te laten gebeuren. Vaak op momenten dat de belasting van de infrastructuur minimaal is zoals ‘s avonds en in het weekend. Dit hangt wel af van de functie van de IT. 

  3. Korte, eenmalige downtime. Als laatste is het mogelijk om een korte downtime te incasseren en in één keer te migreren naar het datacenter.

Het moge duidelijk zijn dat de dubbele uitvoering van de IT-infrastructuur de meest kostbare variant is. Er zal veel nieuwe hardware aangeschaft moeten worden en de oude hardware zal waarschijnlijk grotendeels afgeschreven worden. Dat biedt overigens ook kansen om energiezuiniger en krachtiger hardware aan te schaffen, maar dat betekent tegelijkertijd dat de migratie een fors budget vereist. Als de uptime absoluut kritiek is voor de bedrijfsvoering, zoals bijvoorbeeld bij een financiële instelling, kan voor deze variant gekozen worden. Voor de meeste organisaties is dit echter niet nodig en/of ver boven budget.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

En blijf op de hoogte over het laatste datacenter nieuws!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste datacenter nieuws