Datacenter Mythes & Feiten

Er bestaan een aantal hardnekkige datacenter mythes. Hieronder ontkrachten we er 10 voor u.

1 Mythe: Mythe: Hoe groter het datacenter, hoe slechter het is voor het milieu.

FEIT: Hoe groter het datacenter, hoe efficiënter het kan koelen, efficiënt gebruik kan maken van de power van de servers, storage-, security- en netwerkapparatuur. Datacenters zijn veel efficiënter dan inhouse datacenters. Zonder grote datacenters zou er veel meer energie worden gebruikt.

2 Mythe: Datacenters verspillen energie.

FEIT: Datacenters zijn gebouwd voor efficiëntie. Hoe efficiënter datacenters zijn, hoe minder energie ze gebruiken, hoe lager de kosten, des te beter het is voor hun concurrentievoordeel. Dus waarom energie verspillen? Een no-brainer.

3 Mythe: Datacenters zijn niet groen.

FEIT: Met hun focus op efficiëntie is de datacenter sector voorloper in de groene beweging. In Nederland maakt de overgrote meerderheid van de DDA datacenters gebruik van een vorm van groene energie. Het zal een kwestie van tijd zijn eerdat de hele industrie gebruik maakt van groene energie. Ook hebben bijna alle DDA datacenters warmtepompen om warmte op te slaan en uit te wisselen.

4 Mythe: U kunt een nieuwe digitale hub laten ontstaan in slechts een paar jaar

FEIT: De Digital Gateway in de metropool regio Amsterdam is een eco-systeem van fiber, IP carriers, exchanges, cloud bedrijven, content delivery netwerken, etc. Elk datacenter vormt een unieke marktplaats. Dit is ook de reden dat bedrijven willen zich vestigen worden op de bestaande campussen. Een dergelijke unieke omgeving bouw je niet even ergens anders. Eigenlijk groeien alle markten over de hele wereld zoals Ashburn, Hong Kong, San Francisco, Londen, Frankfurt en Singapore steeds op dezelfde manier.

5 Mythe: U kunt datacenters met woonwijken combineren

FEIT: Datacenters produceren geen uitstoot ter plaatse. Het enige bijproduct is geluid van de ventilatoren op het dak. Bestaande campussen, en in het bijzonder de campussen van de Digital Gateway: Science Park, Zuid-Oost en Amsterdam Airport Schiphol kunnen vanwege dat geluid niet gecombineerd worden met woongebieden om die reden.

6 Mythe: Datacenters hebben maar een handjevol mensen in dienst

FEIT: Het aantal directe arbeidsplaatsen in een datacenter is beperkt, maar de indirecte effecten van datacenters op de werkgelegenheid zijn enorm. De sector die de datacenters ondersteund, gebruikt en vertrouwend op datacenters voor hun dagelijkse werkzaamheden is enorm. In 2014 werd geschat door Deloitte dat er meer dan 100.000 mensen werken in de internet economie. Met een groei van ongeveer 10% per jaar hebben steeds meer mensen een baan die indirect of direct gerelateerd is aan deze industrie.

7 Mythe: Datacenters leveren geen bijdrage aan de economie

FEIT: Door de groei van de digitale hub hebben gespecialiseerde bedrijven die zich bezig houden met het ontwerpen, bouwen en onderhouden van datacenters zich enorm uit kunnen breiden.
De gebruikers van datacenter ruimte, de hosting en cloud-sector is een van de grootste en meest diverse in Europa. Veel buitenlandse providers en leveranciers zijn naar Nederland gekomen en hebben er hun EU-hoofdkwartier neergezet als gevolg van de perfecte infrastructuur. En het grootste effect op de werkgelegenheid is dat we vanwege de zeer goede digitale infrastructuur die we hebben, groot in digitalisering zijn geworden. Datacenters zijn de belangrijkste enablers van de economie geworden.

8 Mythe: Datacenters zijn telecom.

FEIT: Datacenters groeide toen het internet ontstond en ​​maakt er sindsdien deel van uit. Het internet of de digitale infrastructuur die het internet maakt, werkt op een heel andere manier in vergelijking met de telecom wereld. In termen van de connectiviteit, binnen datacenters telecom hebben incumbents en access providers geen of hooguit een marginale rol. Bijna alle connectiviteit in en rond datacenters wordt geleverd door uitwisselingen, internationale backbone carriers, fiber providers en inhouse bekabeling binnen het datacenter.

9 Mythe: De digitale infrastructuur is slechts een ondersteunende industrie

FEIT: De sector digitale infrastructuur is er niet alleen om de IT van andere industrie te ondersteunen. Het is een belangrijke sector zelf. Internet access providers, backbone providers, hosting en cloud-providers, internet exchanges, domeinnaam registrars, facility en hardware leveranciers, adviesbureaus, ontwerpbureaus, bouwbedrijven, fiber providers, alles bij elkaar vormen ze een uniek logistieke keten. Internationaal gezien is de Digital Gateway een ‘mainport’ / hub gelijkwaardig met het Havenbedrijf Rotterdam en Amsterdam Airport Schiphol.

10 Mythe: Er werken in datacenters alleen universitair geschoolde werknemers

FEIT: Datacenters moeten altijd blijven draaien. De mensen die werken in datacenters, werken met elektrische en koelapparatuur op industriële schaal. Ze zijn echte professionals die zich bewust zijn van hun belangrijke taak. Daarnaast moet 24×7 ondersteuning worden verstrekt door de engineers op de vloer. Dit is een dienst aan klanten die niet fysiek in Nederland zijn om ze te helpen. Zoals iedere sector die groeit is ook de datacenter sector altijd op zoek naar nieuwe collega’s.