Datacenters helpen de energietransitie te versnellen op 10 oktober, Dag van de Duurzaamheid

10 oktober is het de Dag van de Duurzaamheid. Een dag waar de nodige extra aandacht wordt gevraagd voor de ambitieuze doelen van het klimaatakkoord van Parijs. Een transitie naar duurzame energiebronnen is urgent en noodzakelijk en dat betekent dat Nederland hard aan de slag moet. Om deze transitie te versnellen boden de Nederlandse datacenters eerder dit jaar hun restwarmte gratis aan in een brief aan de Nederlandse regering. Nu is het moment om meer van die restwarmte te gaan benutten. De datacenter sector start daartoe deze week diverse acties.

Restwarmte: een onbenut potentieel

Er ligt een enorm, vrijwel onbekend en onbenut potentieel bij datacenters. Want vrijwel alle (groene) stroom die wordt verbruikt in datacenters wordt omgezet in restwarmte. Restwarmte met de potentie om op jaarbasis maar liefst 1 miljoen huishoudens te verwarmen waarmee de gasaansluiting niet meer nodig is. Een gouden kans om de verduurzaming van Nederland te versnellen.

‘It’s not easy being green’

Als verduurzaming een simpele kwestie was, waren we op wereldniveau al veel verder geweest. De wil om een circulaire economie op gang te brengen is duidelijk zichtbaar, maar waar te beginnen en in samenwerking met welke partijen? En op welke manier krijgen we de business case rond om dit op lange termijn in stand te houden?

Om op deze en andere vragen antwoord te krijgen organiseert de Dutch Data Center Association op 10 oktober de Datacenter & Restwarmte conferentie in Almere, samen met USG Engineering en Liandon Energy Consulting. Relevante partijen zoals datacenters, netwerken, warmte afnemers, investeerders en overheidspartijen komen samen op dit event, waarbij de zaal tot de nok toe gevuld zal zijn.

Lancering Green Data Center Platform

Op dezelfde dag zal ook het Green Data Center Platform officieel worden gelanceerd. Een kennisnetwerk waarop iedereen ‘green datacenter’ initiatieven kan delen. Dit platform is in het leven geroepen om mensen en organisaties het hele jaar door te inspireren en stimuleren. Met als doel het tempo van verduurzaming binnen én buiten de Nederlandse grenzen te versnellen. Iedereen die een actieve rol heeft in duurzame projecten in de datacenter industrie, of dit in de nabije toekomst gaat doen, kan haar project op het platform presenteren.

Geïnteresseerden kunnen zich aansluiten door de volgende link te volgen: www.greendatacenterplatform.nl/endorsers.