Posities

 
Onderwijs & Werkgelegenheid

Onderwijs & Werkgelegenheid

Door de digitalisering van onze economie ontstaan nieuwe typen bedrijven en nieuwe banen. De datacenter industrie is een relatief nieuwe werkgever en groeit gestaag door met 18% per jaar. Met die groei zijn datacenters doorlopend op zoek naar digitaal en technisch talent.

Door een mismatch met het onderwijs zijn er niet voldoende krachten beschikbaar. Er is op het moment geen enkele opleiding die aansluit op de datacenter sector. Daar komt bij dat de sector te maken heeft met een algemene krapte op de arbeidsmarkt: in het laatste kwartaal van 2017 waren er naar schatting van het UWV 13.300 openstaande vacatures voor ICT-beroepen en 60.800 voor technische beroepen. We moeten onmiddellijk actie ondernemen om de digitale sector van Nederland ongestoord verder te laten groeien. Zo behouden we onze positie als ‘Digital Gateway to Europe’. 

DDA activiteiten:

  • Opzetten van MBO opleidingen voor datacenters
  • Organiseren van Tech Colleges & carrièrebeurzen door heel Nederland
  • Faciliteren van datacenter tours voor scholen en studenten
  • Voorlichten en enthousiasmeren van jong talent
  • Bevorderen van diversiteit in de sector

ONZE POSITIES

Er is momenteel sprake van een groeiend tekort aan software developers, cloud engineers, elektrotechnici en koelingstechnici. Om de aanwas te vergroten, moet er meer aandacht komen voor digitale en technische vakken en vaardigheden in het onderwijs. Zowel in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs als in het vervolgonderwijs, met name MBO en HBO. Daarmee vullen we niet alleen de huidige tekorten op de arbeidsmarkt, maar leiden we jongeren ook op voor de nieuwe beroepen van morgen. Programmeren en configureren zullen noodzakelijke vaardigheden zijn in de toekomst, ook voor hen die geen technisch beroep uitoefenen. De DDA wil dan ook dat deze vaardigheden een prominente plaats krijgen in het curriculum van alle onderwijsniveaus. Zo kunnen we op lange termijn blijven voldoen aan de vraag op de arbeidsmarkt. Een flexibele insteek is daarbij belangrijk. Onderwijsinstellingen moeten bestaande curricula makkelijker kunnen aanpassen om in te kunnen spelen op veranderende behoeften.

Er is een enorme kloof ontstaan tussen de vraag naar arbeidskrachten uit de IT-sector en het aanbod van IT-opgeleiden. Het onderwijs levert niet voldoende geschikte krachten. Industrie, overheden en onderwijsinstellingen moeten samenwerken om de doorstroom van het onderwijs naar de digitale sector te bevorderen. De kloof kan gedicht worden door het organiseren van gastlessen, rondleidingen en voorlichtingen, het opzetten van werk-leer trajecten, het aanbieden van stageplaatsen, het promoten van technische beroepen binnen het datacenter en het ontwikkelen van specialistische vakopleidingen.

Een baan in de datacentersector betekent in veel gevallen een gouden toekomst. Het internet is onmisbaar en zal alleen maar verder aan belang toenemen. Datacenters zijn fundamenteel voor de werking van het internet. Daarmee is de toekomstige groei van de sector verzekerd. We moeten ons actief inzetten om digitale en technische talenten te enthousiasmeren voor een beroep in de sector. Met speciale aandacht voor vrouwelijke talenten. Het aandeel vrouwen in de technische beroepen is extreem laag. Een gemiste kans volgens de DDA, want diversiteit op de werkvloer leidt tot innovatie, creativiteit en productiviteit. We moeten ons daarom hard maken om stereotypes te doorbreken en de status quo te veranderen. Door jonge meisjes op de basisschool kennis te laten maken met technische vakken en te inspireren met rolmodellen. En door jonge vrouwen goede voorlichting te geven over hun carrièremogelijkheden in de digitale sector.

Er is een enorm tekort aan arbeidskrachten in digitale en technische beroepen. Een tekort dat vraagt om actie. Veel bedrijven lossen het probleem op door middel van goedgeschoold personeel uit het buitenland. Om hen hierin te ondersteunen is het noodzakelijk om het vrije arbeidsverkeer binnen de Europese Unie ook zo vrij mogelijk te laten opereren. Bijvoorbeeld door de regelgeving rondom vrij verkeer van geschoolde krachten zoveel mogelijk te versoepelen. Daarnaast dienen we ons blijvend te positioneren als ‘Digital Gateway to Europe’, zodat het aantrekkelijk wordt voor digitaal en technisch talent om hier aan de slag te gaan.

MEER OVER DIT THEMA

CONTACTPERSOON

Eline Stuivenwold

Beleidsmedewerker Onderwijs & Werkgelegenheid

E: eline@dutchdatacenters.nl
T: +31 20 30 37 860

LinkedIn

Over DDA
18-06-2020

Datacenter Tech College

Op donderdag 18 juni organiseert de Dutch Data Center Association het Datacenter Tech College waar studenten en professionals uit de datacenter…

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

En blijf op de hoogte over het laatste datacenter nieuws!